Innstilling fra finanskomiteen om skatter, avgifter og toll 2013 – lovsaker

Dette dokument

  • Innst. 4 L (2012–2013)
  • Kjeldedokument: Prop. l LS (2012–2013)
  • Dato: 20.11.2012
  • Utgjevar: finanskomiteen
  • Sidetal: 80

Til Stortinget

Oslo, i finanskomiteen, den 20. november 2012

Torgeir Micaelsen

Dag Ole Teigen

leder

ordfører