Stortinget - Møte tirsdag den 9. desember 2008 kl. 10

Dato: 09.12.2008
President: Eirin Faldet

Dagsorden

Presidenten: Representanten Dagfinn Høybråten, som har vært permittert, har igjen tatt sete.

Møtet hevet kl. 20.57.