Stortinget - Møte mandag den 11. desember 2017

Dato: 11.12.2017
President: Olemic Thommessen
Dokument: (Lovvedtak 9 (2017–2018), jf. Innst. 42 L (2017–2018) og Prop. 172 L (2016–2017))

Innhald

Sak nr. 18 [20:38:46]

Stortingets vedtak til lov om midlertidig endring i pengespilloven (jubileumsgave til Den Norske Turistforening) (Lovvedtak 9 (2017–2018), jf. Innst. 42 L (2017–2018) og Prop. 172 L (2016–2017))

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.