Vedtak til lov om midlertidig endring i pengespilloven (jubileumsgave til Den Norske Turistforening)

I Stortingets møte 8. desember 2017 ble det gjort følgende

vedtak til lov

om midlertidig endring i pengespilloven (jubileumsgave til Den Norske Turistforening)

I

I lov 28. august 1992 nr. 103 om pengespill m.v. gjøres følgende endring:

§ 10 nytt syvende ledd skal lyde:

I 2018 gjennomføres en spilleomgang for tallspillet Lotto hvor overskuddet fra spilleomgangen fordeles med 50 % til Den Norske Turistforening og 50 % til fordeling etter annet ledd. Andelen til Den Norske Turistforening skal likevel ikke overstige 15 millioner kroner.

II

  • 1. Loven gjelder fra den tid Kongen bestemmer.

  • 2. Lov 28. august 1992 nr. 103 om pengespill m.v. § 10 nytt syvende ledd oppheves 1. januar 2019.

Olemic Thommessen

president