Teknisk test 17.–18. september

Tirsdag 17. og onsdag 18. september gjennomføres det tekniske tester av infrastrukturen i stortingssalen. I perioden vil blant annet talerlisten, nett-TV og førstesiden på  stortinget.no bli testet, og det kan oppleves aktivitet i disse.

Stortinget - Møte mandag den 11. desember 2017

Dato: 11.12.2017
President: Olemic Thommessen
Dokumenter: (Lovvedtak 9 (2017–2018), jf. Innst. 42 L (2017–2018) og Prop. 172 L (2016–2017))

Innhold

Sak nr. 18 [20:38:46]

Stortingets vedtak til lov om midlertidig endring i pengespilloven (jubileumsgave til Den Norske Turistforening) (Lovvedtak 9 (2017–2018), jf. Innst. 42 L (2017–2018) og Prop. 172 L (2016–2017))

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.