Referatsaker

Storting torsdag den 07. november 2019 kl. 10.00
(Dagsorden)
 • 1. (46)

  Redegjørelse av arbeids- og sosialministeren om praktiseringen av EUs trygdeforordning 883/2004 artikkel 21

  Foreslås sendt kontroll- og konstitusjonskomiteen, jf. forretningsordenen § 45 første ledd bokstav b

 • 2. (47)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Arne Nævra, Lars Haltbrekken, Torgeir Knag Fylkesnes og Solfrid Lerbrekk om regulering av cruisenæringen
  Dokument 8:9 S (2019-2020)

  Foreslås sendt næringskomiteen som forelegger sitt utkast til innstilling for energi- og miljøkomiteen og transport- og kommunikasjonskomiteen til uttalelse før innstilling avgis

 • 3. (48)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Arne Nævra, Torgeir Knag Fylkesnes og Lars Haltbrekken om styrket dyrevelferd
  Dokument 8:10 S (2019-2020)

  Foreslås sendt næringskomiteen