Referatsaker

Storting torsdag den 03. desember 2020 kl. 10.00
(Dagsorden)
 • 1. (168)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trond Helleland, Siv Jensen, Terje Breivik og Hans Fredrik Grøvan om å heve botidskravet for permanent oppholdstillatelse i Norge
  Dokument 8:71 L (2020-2021)
  Foreslås behandlet etter forretningsordenen § 39 annet ledd bokstav c (legges ut til gjennomsyn for representantene i minst én dag og deretter føres opp på dagsordenen)
 • 2. (169)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Jan Bøhler, Sigbjørn Gjelsvik, Per Olaf Lundteigen, Nicholas Wilkinson, Kari Elisabeth Kaski, Bjørnar Moxnes, Une Bastholm og Kjersti Toppe om å utvikle Ullevål sykehus og sikre innbyggere i Oslo gode sykehustilbud med nok kapasitet
  Dokument 8:72 S (2020-2021)
  Foreslås sendt helse- og omsorgskomiteen