Referatsaker

Storting tirsdag den 29. mars 2022 kl. 10.00
(Dagsorden)
 • 1. (335)

  Statsministerens kontor melder at

  • Stortingets vedtak til lov om endringer i barnevernloven mv. (tverrfaglig helsekartlegging) Lovvedtak 41 (2021-2022)
  • Stortingets vedtak til lov om endringer i helsepersonelloven (autorisasjon av naprapater, osteopater og paramedisinere) Lovvedtak 47 (2021-2022)
  • Stortingets vedtak til lov om endringer i utlendingsloven (partsbegrepet mv. i utlendingssaker) Lovvedtak 49 (2021-2022)
  • Stortingets vedtak til lov om endringer i utlendingsloven (innhenting av opplysninger fra utdanningsinstitusjoner mv.) Lovvedtak 48 (2021-2022)

  - er sanksjonert under 25.03.2022

  Foreslås vedlagt protokollen
 • 2. (336)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Sylvi Listhaug, Erlend Wiborg, Christian Tybring-Gjedde og Silje Hjemdal om innføring av midlertidig grensekontroll
  Dokument 8:162 S (2021-2022)
  Foreslås sendt justiskomiteen
 • 3. (337)

  Endringer i arveloven (digitalt skifte av dødsbo)
  Prop. 69 L (2021-2022)
  Foreslås sendt justiskomiteen