Referatsaker

Storting tirsdag den 22. november 2022 kl. 10.00
(Dagsorden)
 • 1. (84)

  Endringer i arbeidsmiljøloven mv. (arbeidstakerbegrepet og arbeidsgiveransvar i konsern)
  Prop. 14 L (2022-2023)
  Foreslås sendt arbeids- og sosialkomiteen
 • 2. (85)

  Samtykke til å sette i kraft en skatteavtale mellom Norge og Brasil, undertegnet i Brasilia 4. november 2022
  Prop. 13 S (2022-2023)
  Foreslås sendt finanskomiteen
 • 3. (86)

  Endringer i brann- og eksplosjonsvernloven (etablering av fagskole for brann- og redningspersonell mv.)
  Prop. 15 L (2022-2023)
  Foreslås sendt justiskomiteen
 • 4. (87)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Andreas Sjalg Unneland, Marian Hussein og Kathy Lie om styrking av barnehusene - helhetlig ivaretakelse og oppfølging av barn i saker om vold og seksuelle overgrep
  Dokument 8:41 S (2022-2023)
  Foreslås sendt justiskomiteen
 • 5. (88)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Hilde Marie Gaebpie Danielsen, Marian Hussein, Kathy Lie, Andreas Sjalg Unneland og Grete Wold om hets mot nasjonale minoriteter og samer
  Dokument 8:42 S (2022-2023)
  Foreslås sendt kommunal- og forvaltningskomiteen