Referatsaker

Storting torsdag den 24. november 2022 kl. 10.00
(Dagsorden)
 • 1. (89)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Mímir Kristjánsson, Seher Aydar og Tobias Drevland Lund om at Nav ved behandling av søknader om sosialhjelp ikke stiller vilkår om salg av nødvendige eiendeler som bolig og bil eller krav om å bruke av oppsparte midler
  Dokument 8:43 S (2022-2023)
  Foreslås sendt arbeids- og sosialkomiteen
 • 2. (90)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Andreas Sjalg Unneland, Cato Brunvand Ellingsen og Stina Baarne Hassel om å sikre oppreisning for ulovlige nakenvisitasjoner
  Dokument 8:45 S (2022-2023)
  Foreslås sendt justiskomiteen
 • 3. (91)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Frank Edvard Sve, Morten Stordalen, Bård Hoksrud og Dagfinn Henrik Olsen om å oppheve kravet om førerkort i klasse B96 og BE for kjøring av tilhenger opp til 3 500 kg på klasse B-førerkort
  Dokument 8:44 S (2022-2023)
  Foreslås sendt transport- og kommunikasjonskomiteen
 • 4. (92)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Frank Edvard Sve, Morten Stordalen og Bård Hoksrud om å gjennomføre Stortingets vedtak nr. 960 av 20. mai 2021 om å myke opp adgangen til medisinsk begrunnet dispensasjon etter førerkortregelverket
  Dokument 8:46 S (2022-2023)
  Foreslås sendt transport- og kommunikasjonskomiteen