Bekjempelse av seksuelle overgrep mot barn på nettet

Til orientering har Stortinget mottatt forslag til en rettsakt fra Europakommisjonen om Bekjempelse av seksuelle overgrep mot barn på nettet.

Europakommisjonen la 11. mai 2022 fram forslag til en forordning med regler som skal hindre og bekjempe seksuelle overgrep mot barn på nettet. Kommisjonen skriver i sin pressemelding at seksuelt misbruk av barn på nettet er utbredt og at Covid-19-pandemien har forverret problemet. I dag er bekjempelse av slike overgrep basert på frivillig oppsporing og innberetning fra virksomheter. Kommisjonen mener dette ikke er effektivt nok og er uansett basert på et midlertidig system som ikke kan videreføres. Kommisjonen foreslår bl.a. at leverandører av vertstjenester må gjennomføre risikoanalyser, at det innføres målrettede sporingsforpliktelser, bruk av sporingsteknologi, klare innberetningsforpliktelser, system for effektiv fjerning, system for å hindre at barn kan laste ned apper som gjør dem utsatte for grooming og solide systemer for tilsyn og domstolsprøving.

Forslaget er til behandling i Europaparlamentet og Rådet.

Følg behandlingen av saken på Europalov.

I Norge er de Barne- og familiedepartementet og Kommunal- og distriktsdepartementet som har ansvar for oppfølgingen av dette forslaget.

Forslaget er sendt Stortinget i tråd med ordningen hvor Stortinget mottar Europakommisjonens forslag til antatt EØS-relevante rettsakter via EFTA-sekretariatet i Brussel.

Kontaktinfo

Per S. Nestande
per.nestande@stortinget.no 

Margrethe Saxegaard
margrethe.saxegaard@stortinget.no


Sist oppdatert: 24.08.2022 11:42 


Europakommisjonens referansenummer (KOM-nr.) for forslaget:

KOM (2022)209