Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Hopp til innholdet
Til forsiden

Bruk av humane substanser i humanmedisin

Til orientering har Stortinget mottatt forslag til en rettsakt fra Europakommisjonen om bruk av humane substanser i humanmedisin.

Europakommisjonen la 14. juli 2022 fram forslag til en forordning om bruk av humane substanser i humanmedisin. Kommisjonene skriver i sin pressemelding at målet er strengere regler og større sikkerhet og kvalitet for blant annet blod, vev og celler. Forslaget skal både gi donorer og pasienter større sikkerhet for livsviktige substanser av human opprinnelse. Reglene skal også bidra til å gjøre det lettere å utveksle slike substanser på tvers av landegrensene og dermed styrke forsyningen av kritisk viktige substanser samlet sett.

Forslaget er til behandling i Europaparlamentet og Rådet.

Følg behandlingen av saken på Europalov.

I Norge er det Helse- og omsorgsdepartementet som har ansvar for oppfølgingen av dette forslaget.

Forslaget er sendt Stortinget i tråd med ordningen hvor Stortinget mottar Europakommisjonens forslag til antatt EØS-relevante rettsakter via EFTA-sekretariatet i Brussel.

Kontaktinfo

Sist oppdatert: 26.10.2022 12:21

Europakommisjonens referansenummer (KOM-nr.) for forslaget:

: