Forlengelse av koronasertifikater

Til orientering har Stortinget mottatt forslag til en rettsakt fra Europakommisjonen om forlengelse av ordningen med koronasertifikat.

Europakommisjonen la 3. februar 2022 fram forslag til en forordning s0m endrer den gjeldende forordningen om EUs digitale covid-sertifikat for å lette fri bevegelighet under covid-19-pandemien. Forslaget innebærer at ordningen forlenges med ett år. Kommisjonen skriver i sin pressemelding at formålet er å sikre at medlemsstatene kan videreføre ordningen med slike sertifikat dersom de mener dette er nødvendig. Det foreslås også noen endringer knyttet til at laboratoriebaserte antigentester av høy kvalitet kan tas med blant de tester som det kan utstedes sertifikat for. Det skal videre sikres at sertifikatet oppgir korrekt antall vaksinedoser også for innbyggere som har fått doser i ulike land. I tillegg skal det nå kunne utstedes sertifikater til personer som deltar i kliniske forsøk med vaksiner.

Forslaget er til behandling i Europaparlamentet og Rådet.

Følg behandlingen av saken på Europalov.

I Norge er det Helse- og omsorgsdepartementet som har ansvar for oppfølgingen av dette regelverket.

Forslaget er sendt Stortinget i tråd med ordningen hvor Stortinget mottar Europakommisjonens forslag til antatt EØS-relevante rettsakter via EFTA-sekretariatet i Brussel.

Kontaktinfo

Per S. Nestande
per.nestande@stortinget.no 

Margrethe Saxegaard
margrethe.saxegaard@stortinget.no


Sist oppdatert: 23.02.2022 10:23 


Europakommisjonens referansenummer (KOM-nr.) for forslaget:

KOM(2022)50