Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Hopp til innholdet
Til forsiden

Geografiske betegnelser for håndverks- og industriprodukter

Til orientering har Stortinget mottatt forslag til en rettsakt fra Europakommisjonen med regler for å beskytte geografiske betegnelser for håndverks- og industriprodukter.

Europakommisjonen la 13. april 2022 fram forslag til en forordning om geografiske betegnelser for håndverks- og industriprodukter i EU. Kommisjonen skriver i sin pressemelding at formålet er å gi slike produkter en beskyttelsesindikasjon som knytter produktenes geografiske opprinnelse og omdømme til kvaliteten. Kommisjonen viser til at tilsvarende beskyttelse for alkoholholdige drikkevarer og landbruksprodukter har vært vellykket og at det nye forslaget bygger på dette systemet. Forslaget skal både bidra til å gjøre det lettere for forbrukerne å gjøre informerte valg, men også bidra til økonomisk utvikling i de områdene som produserer de aktuelle produktene. Målet er at det skal være enkelt å registrere slike betegnelser og at systemet skal være kompatibelt med internasjonale regler for dem. 
 
Forslaget er til behandling i Europaparlamentet og Rådet. 
 
Følg behandlingen av saken på Europalov
 
I Norge er det Nærings- og fiskeridepartementet som har ansvar for oppfølgingen av dette forslaget. 
 
Forslaget er sendt Stortinget i tråd med ordningen hvor Stortinget mottar Europakommisjonens forslag til antatt EØS-relevante rettsakter via EFTA-sekretariatet i Brussel.

 

Kontaktinfo

Sist oppdatert: 25.10.2022 16:29

Europakommisjonens referansenummer (KOM-nr.) for forslaget:

: