Godkjenning av førerkort utstedt i Ukraina

Til orientering har Stortinget mottatt forslag til en rettsakt fra Europakommisjonen om en midlertidig ordning for godkjenning av førerkort utstedt i Ukraina.

Europakommisjonen la 20. juni i år fram forslag til en forordning som fastsetter harmoniserte rammer for anerkjennelse i EU av førerkort utstedt i Ukraina. Reglene vil gjelde i perioden ordningen med midlertidige beskyttelse for ukrainske borgere varer.

Forslaget ferdigbehandlet i Europaparlamentet og Rådet.

Følg behandlingen av saken på Europalov.

I Norge er det Samferdselsdepartementet som har ansvar for oppfølgingen av dette forslaget.

Forslaget er sendt Stortinget i tråd med ordningen hvor Stortinget mottar Europakommisjonens forslag til antatt EØS-relevante rettsakter via EFTA-sekretariatet i Brussel.

Kontaktinfo

Per S. Nestande
per.nestande@stortinget.no 

Margrethe Saxegaard
margrethe.saxegaard@stortinget.no


Sist oppdatert: 24.08.2022 11:40 


Europakommisjonens referansenummer (KOM-nr.) for forslaget:

KOM (2022)327