Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Hopp til innholdet
Til forsiden

Instrument og tiltak for sikring av det indre marked i nødsituasjoner

Til orientering har Stortinget mottatt forslag til tre rettsakter fra Europakommisjonen om et instrument og tiltak for å sikre det indre marked i en nødssituasjon

Europakommisjonen la 19. september 2022 fram forslag til en forordning om et indre markedsinstrument og forslag til en forordning og forslag til et direktiv som begge gjelder tiltak for å sikre det indre marked i en nødssituasjon. Kommisjonen skriver i sin pressemelding at målet er å sikre fri bevegelse og tilgjengelighet av relevante varer og tjenester i en krisesituasjon. Forslagene omfatter regler både for samsvarsvurdering, vedtak av felles spesifikasjoner og markedsovervåking i en nødssituasjon. De er blant annet basert på erfaringene fra koronapandemien som avdekket strukturelle mangler i EUs evne til å handle på en koordinert måte. Forslagene skal sikre etablering av en krisestyringsarkitektur for det indre marked, etablere overvåking av trusler og gi mulighet for spesifikke tiltak som en siste utvei i en nødssituasjon.

Forslagene er til behandling i Europaparlamentet og Rådet.

Følg behandlingen av saken på Europalov.

I Norge er det Justis- og beredskapsdepartementet som har ansvar for oppfølgingen av dette forslaget.

Forslaget er sendt Stortinget i tråd med ordningen hvor Stortinget mottar Europakommisjonens forslag til antatt EØS-relevante rettsakter via EFTA-sekretariatet i Brussel.

Kontaktinfo

Sist oppdatert: 26.10.2022 15:46

Europakommisjonens referansenummer (KOM-nr.) for forslaget:

: