Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Hopp til innholdet
Til forsiden

Miljøøkonomiske nasjonalregnskap

Til orientering har Stortinget mottatt forslag til en rettsakt fra Europakommisjonen om endrede regler for miljøøkonomiske nasjonalregnskap.

Europakommisjonen la 11. juli 2022 fram forslag til en forordning som vil endre gjeldende regler for økonomiske miljøregnskapsmoduler. Kommisjonen skriver i sin pressemelding at det foreslås tre nye moduler i tillegg til de seks eksisterende modulene for slike regnskap. Dette gjelder moduler for økosystem, skog og miljøsubsidier. Det vil medføre en forpliktelse for medlemslandene til å produsere statistikk om størrelsen på og helsestatusen til økosystemer og hvilke fordeler de gir næringsliv og innbyggere. For skog skal det produseres statistikk for skogareal og andel som kan hogges. Medlemslandene skal også produsere statistikk om støtte som gis for å fremme en grønnere økonomi, vern av miljøet og naturressurser. 
 
Forslaget er til behandling i Europaparlamentet og Rådet. 
 
Følg behandlingen av saken på Europalov
 
I Norge er det Finansdepartementet som har ansvar for oppfølgingen av dette forslaget. 
 
Forslaget er sendt Stortinget i tråd med ordningen hvor Stortinget mottar Europakommisjonens forslag til antatt EØS-relevante rettsakter via EFTA-sekretariatet i Brussel.
 
 
 

Kontaktinfo

Sist oppdatert: 25.10.2022 18:25

Europakommisjonens referansenummer (KOM-nr.) for forslaget:

: