Program for sikker sivil og militær kommunikasjon

Til orientering har Stortinget mottatt forslag til en rettsakt fra Europakommisjonen om et nytt romprogram for sikker sivil og militær kommunikasjon.

Europakommisjonen la 15. februar 2022 fram forslag til en forordning som skal etablere et nytt romprogram for sikker sivil og militær kommunikasjon. Kommisjonen skriver i sin pressemelding at det skal gjøre EU mindre avhengig av andre land, hindre cyberangrep, gjøre høyhastighets bredbånd tilgjengelig i hele EU, og gi tilkobling til geografiske områder av strategisk interesse, som Afrika og Arktis. Målet er at det skal være i drift i 2028. Kostnadene er beregnet til 6 milliarder euro. Kommisjonen legger vekt på at det nye satellittprogrammet skal være en strategisk ressurs, og at den både har en sivil og militær kobling. Det åpnes for deltakelse fra tredjeland gjennom en internasjonal avtale. Deltakelsen vil være avhengig av koblingen disse tredjelandene har etablert med EU. Samtidig la Kommisjonen også fram en strategi for romtrafikkstyring. Se også omtale av forslaget i Stortingets EU/EØS-nytt 24. februar i år.

Forslaget er til behandling i Europaparlamentet og Rådet.

Følg behandlingen av saken på Europalov.

I Norge er det Nærings- og fiskeridepartementet som har ansvar for oppfølgingen av dette forslaget.

Forslaget er sendt Stortinget i tråd med ordningen hvor Stortinget mottar Europakommisjonens forslag til antatt EØS-relevante rettsakter via EFTA-sekretariatet i Brussel.

Kontaktinfo

Per S. Nestande
per.nestande@stortinget.no 

Margrethe Saxegaard
margrethe.saxegaard@stortinget.no


Sist oppdatert: 24.08.2022 15:08 


Europakommisjonens referansenummer (KOM-nr.) for forslaget:

KOM (2022)57