Revidert byggevareforordning

Til orientering har Stortinget mottatt forslag til en rettsakt fra Europakommisjonen som vil endre gjeldende regler byggevarer.

Europakommisjonen la 30. mars 2022 fram forslag til revisjon av byggevareforordningen. Kommisjonen skriver i sin pressemelding at målet er å styrke det indre marked for byggevarer og sikre, at regelverket kan bidra til at bebygde områder kan bidra til å oppfylle målene for bærekraft og klima.

Forslaget er til behandling i Europaparlamentet og Rådet.

Følg behandlingen av saken på Europalov.

I Norge er det Kommunal- og distriktsdepartementet som har ansvar for oppfølgingen av dette forslaget.

Forslaget er sendt Stortinget i tråd med ordningen hvor Stortinget mottar Europakommisjonens forslag til antatt EØS-relevante rettsakter via EFTA-sekretariatet i Brussel.

Kontaktinfo

Per S. Nestande
per.nestande@stortinget.no 

Margrethe Saxegaard
margrethe.saxegaard@stortinget.no


Sist oppdatert: 24.08.2022 15:03 


Europakommisjonens referansenummer (KOM-nr.) for forslaget:

KOM (2022)144