Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Hopp til innholdet
Til forsiden

Sikring av mediefrihet og -pluralisme i det indre marked

Til orientering har Stortinget mottatt forslag til en rettsakt fra Europakommisjonen om sikring av mediefrihet og -pluralisme i det indre marked.

Europakommisjonen la 16. september 2022 fram forslag til et forordning om et felles rammeverk for medietjenester som skal sikre mediefrihet og -pluralisme i det indre marked.  Kommisjonen skriver i sin pressemelding at forslaget blant annet omfatter tiltak som skal hindre politisk innblanding i redaksjonelle beslutninger og mot overvåking. Forslaget fokuserer på stabil finansiering av offentlige kringkastere og å sikre at disse er uavhengige. Det legges også vekt på innsyn i eierskap i mediesektoren og andelen statlig annonsering. Det foreslås krav til tiltak for å beskytte redaktørenes uavhengighet og å avdekke interessekonflikter. Forordningen behandler også spørsmål om eierkonsentrasjon og foreslår et nytt, uavhengig europeisk råd for medietjenester sammensett av nasjonale mediemyndigheter. Kommisjonen vedtok samtidig en anbefaling for å sikre vern, trygghet og uavhengighet for journalister.

Forslaget er til behandling i Europaparlamentet og Rådet.

Følg behandlingen av saken på Europalov.

I Norge er det Kultur- og likestillingsdepartementet som har ansvar for oppfølgingen av dette forslaget.

Forslaget er sendt Stortinget i tråd med ordningen hvor Stortinget mottar Europakommisjonens forslag til antatt EØS-relevante rettsakter via EFTA-sekretariatet i Brussel.

Kontaktinfo

Sist oppdatert: 26.10.2022 12:24

Europakommisjonens referansenummer (KOM-nr.) for forslaget:

: