Styrket forbrukervern

Til orientering har Stortinget mottatt forslag til en rettsakt fra Europakommisjonen som vil endre gjeldende regler for å styrke forbrukervernet.

Europakommisjonen la 30. mars 2022 fram forslag til et direktiv som vil endre gjeldende regler for forbrukerrettigheter og handelspraksis for å styrke forbrukervernet. Kommisjonen skriver i sin pressemelding at målet er å styrke forbrukernes stilling i den grønne omstillingen. Nye regler skal sikre at forbrukerne kan treffe informerte og miljøvennlige valg. De skal få rett til å vite forventet varighet av et produkt og hvordan det eventuelt kan repareres. Reglene skal også beskytte bedre mot upålitelig eller falske miljøpåstander ved at forby "grønnvasking" og praksis som villeder forbrukerne om bærekraftigheten til et produkt.

Forslaget er til behandling i Europaparlamentet og Rådet.

Følg behandlingen av saken på Europalov.

I Norge er det Barne- og familiedepartementet som har ansvar for oppfølgingen av dette forslaget.

Forslaget er sendt Stortinget i tråd med ordningen hvor Stortinget mottar Europakommisjonens forslag til antatt EØS-relevante rettsakter via EFTA-sekretariatet i Brussel.

Kontaktinfo

Per S. Nestande
per.nestande@stortinget.no 

Margrethe Saxegaard
margrethe.saxegaard@stortinget.no


Sist oppdatert: 24.08.2022 15:04 


Europakommisjonens referansenummer (KOM-nr.) for forslaget:

KOM (2022)143