Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Hopp til innholdet
Til forsiden

Vern mot asbest for arbeidstakere

Til orientering har Stortinget mottatt forslag til en rettsakt fra Europakommisjonen om vern av arbeidstakere mot farer ved å være eksponert for asbest i arbeidet.

Europakommisjonen la 28. september 2022 fram forslag til direktiv som vil endre gjeldende regler som skal gi vern av arbeidstakere mot farer ved å være eksponert for asbest i arbeidet. Samtidig la Kommisjonen fram en melding om arbeidet mot en asbestfri framtid. Kommisjonen skriver i sin pressemelding at målet er å beskytte mennesker og miljø mot asbest. Asbest har vært forbudt i EU siden 2005, men finnes fortsatt i eldre bygninger. Dette utgjør en fare, spesielt i forbindelse med renovering. 78 prosent av arbeidsrelatert kreftformer i EU kan knyttes til asbest. Det foreslås derfor flere tiltak for å forebygge dette og hjelpe dem som rammes. Det foreslås i direktivet å senke grenseverdiene for eksponering av asbest. Det foreslås også bedre informasjon, bedre støtte til ofre og det varsles en revisjon av EUs protokoll og retningslinjer for bygge- og rivingsavfall og retningslinjene for gjennomgang av avfall før riving og renovering av bygninger.

Forslaget er til behandling i Europaparlamentet og Rådet.

Følg behandlingen av saken på Europalov.

I Norge er det Arbeids- og sosialdepartementet som har ansvar for oppfølgingen av dette forslaget.

Forslaget er sendt Stortinget i tråd med ordningen hvor Stortinget mottar Europakommisjonens forslag til antatt EØS-relevante rettsakter via EFTA-sekretariatet i Brussel.

Kontaktinfo

Sist oppdatert: 26.10.2022 15:49

Europakommisjonens referansenummer (KOM-nr.) for forslaget:

: