EU/EØS-nytt - 18. desember 2019

Overordnede tiltak | Energi – Industri | Transport | Sirkulær økonomi - Et giftfritt miljø | «Fra jord til bord» - Naturmangfold – Skogbruk - Blå økonomi

EU/EØS-nytt er denne gangen et spesialnummer om The European Green Deal. Vi ønsker alle våre abonnenter god jul. Neste nyhetsbrev kommer i midten av januar.

Europakommisjonens meddelelse The European Green Deal - «En europeiske grønn giv» - er et innledende veikart over politikkutforming. Den presenterer de viktigste tiltakene som er nødvendig for å realisere EUs første klimalov. Forslag til klimalov skal legges fram i mars 2020, og vil inneholde et mål om netto nullutslipp i 2050. På EU-toppmøtet 12. og 13. desember, ga EUs statsledere sin tilslutning til 2050-målet, med unntak av Polen. Tiltakene som skal bidra til å nå målet, varsles i Green Deal-meddelelsen, og omfatter både overordnede strategier og mer konkret lovgivning. Veikartet skal ajourføres i takt med at behovene utvikles og politiske svar blir utarbeidet. Tidsplanen for de ulike tiltakene er publisert i et eget vedlegg.

The European Green Deal inneholder tiltak og strategier på svært mange politikkområder. Europakommisjonens president Ursula von der Leyen omtaler den som «Europas nye vekststrategi». Nedenfor omtaler vi et utvalg av de ca. 50 tiltakene - først noen overordnede tiltak og deretter gruppert på tema.


 Stortingsbiblioteket overvåker norske og internasjonale nyhetskilder, tidsskrifter og nettsider. Formålet er å fange opp nye politiske initiativ, behandlingen av sentrale saker i de nordiske landene, bakgrunn om saker i media og annen relevant informasjon for EU/EØS-arbeidet i Stortinget. Nyhetsbrevet er rettet mot stortingsrepresentanter og ansatte, men eksterne kan også abonnere.

Følgende har bidratt i denne utgaven: Jeannette Berseth og Erik Eriksen (stortingsbiblioteket) og Tone Kristin Aursland (utredningsseksjonen).

Kontaktinfo

Stortingsbiblioteket: bibl@stortinget.no
Ansvarlig: Jeannette Berseth