EFTA kommenterer AI og datastrategi

I en ny EØS EFTA-kommentar advarer Norge, Island og Liechtenstein mot store forbund av skytjenester, som de mener kan være skadelig for mindre skytjenesteleverandører og hindre fri flyt av data i det indre marked. Samtidig lanserer Tyskland og Frankrike sitt felles skyprosjekt, GAIA-X. EØS EFTA-landene ber i kommentaren om at helsedata prioriteres, og at det opprettes et eget dataområde for marin og maritim sektor. Rådet vedtok  9. juni konklusjoner om EUs overordnede digitale strategi, hvor medlemslandene blant annet understreker betydningen av å styrke «digital sovereignty in the EU» etter koronakrisen, og ber Kommisjonen oppmuntre til utviklingen av felles europeiske dataområder.

I en felles EØS EFTA-kommentar til hvitboken om kunstig intelligens (AI) og EUs nye datastrategi som Europakommisjonen la frem 19. februar i år, uttrykker Norge, Island og Liechtenstein støtte til Kommisjonens mål om et europeisk dataområde, og ber om at de blir inkludert i arbeidet med å utforme en europeisk dataøkonomi. Ifølge EØS EFTA-landene gir den raske veksten i datakraft og tilgjengeligheten av store datamengder enorme muligheter for forbrukere, næringsliv og offentlig sektor i Europa.

EØS EFTA-landene deler Kommisjonens syn om at mange av spørsmålene knyttet til AI allerede er dekket av eksisterende lovgivning, og støtter den risikobaserte tilnærmingen til et mulig nytt regelverk: «We recognise that regulation of issues relating to an emerging technology raises difficult questions and may involve trade-offs». Landene understreker at det er avgjørende med samarbeid og koordinering av politikkutformingen på europeisk nivå, for å utløse det fulle potensialet for data og kunstig intelligens i det indre marked, samtidig som grunnleggende rettigheter og felles europeiske verdier bevares.

I kommentaren er EØS EFTA-landene positive til flere dataområder innen ulike sektorer, men påpeker at det kan være behov for en strengere prioritering: «In light of the COVID-19 crisis, the health data space seems to be the number one priority». Landene ber også om at det opprettes et eget dataområde for marin og maritim sektor.

EØS EFTA-landene mener prinsippene og håndhevelsen av reglene for fri flyt av data må opprettholdes, og i den sammenheng ber de om at det utvises forsiktighet «when considering large cloud federations, which may work to the detriment of smaller cloud service providers and impede true free flow of data in the EU/EEA».

Tyskland og Frankrike presenterte forrige uke sitt felles skytjenesteprosjekt, GAIA-X. Tysklands finansminister, Peter Altmaier, sa ved lanseringen at dette var startpunktet for et «europeisk dataøkosystem». Initiativet skal sette europeiske standarder for datalagring, og fungere som en plattform hvor bedrifter kan søke etter datalagringsleverandører, samtidig som det tilbys et sikkert miljø for deling av data på tvers av virksomheter i Europa. Frankrikes finansminister, Bruno Le Maire, uttalte at essensen i prosjektet handler om «europeisk suverenitet», skriver Euractiv. Foreløpig deltar elleve franske og elleve tyske selskap i initiativet, som har publisert fem dokumenter som forklarer prosjektets formål og tekniske utforming. Virksomheter utenfor EU skal kunne delta så lenge de overholder prosjektes verdier, uttalte Altmaier: «In my talk with American companies, there is a real chance that Gaia-X standards could become a gold standard in cloud services around the world».

Prosjektet skal ha full støtte hos Europakommisjonen, skriver Agence Europe, som siterer en talsperson: «We fully share the Gaia-X project's goal of ensuring Europe's digital sovereignty by building together secure and reliable cloud infrastructures and services». Kommisjonen varsler i sin datastrategi at de vil legge frem et rammeverk for regulering av skytjenester, i form av en «cloud rulebook», innen 2. kvartal 2022. EØS EFTA-landene skriver i sin kommentar at dette bør legges frem mye tidligere.

Rådet vedtok 9. juni konklusjoner om Kommisjonens overordnede digitale strategi, hvor EU-landene blant annet understreker betydningen av å styrke «digital sovereignty in the EU» i kjølvannet av koronakrisen, og ber Kommisjonen oppmuntre til utviklingen av felles europeiske dataområder: «The common European data spaces should be based on a joint effort between the public and the private sector with the aim to deliver high quality data by all parties involved».

Kontaktinfo

Stortingsbiblioteket: bibl@stortinget.no
Ansvarlig: Jeannette Berseth


Sist oppdatert: 11.06.2020 12:56