EU/EØS-nytt - 30. april 2020

Saken om videreføring av norsk grensekontroll etter 15. mai har fått oppmerksomhet i media. Vi vil presisere at brevet fra Justis- og beredskapsdepartementet til EU kun er en varsling om at Norge vil videreføre grensekontrollen i 90 dager fra 15. mai. Med hjemmel i artikkel 25 og 27 i grenseforordningen, må en videreføring av grensekontrollen meldes EU fire uker i forveien. Justis- og beredskapsdepartementet meddeler at det ikke er avgjort om man skal forlenge i 90 dager, men at det er meldt til EU, slik at Norge kan gjøre det etter 15. mai hvis det er behov. Fordi det ikke er bestemt ble det heller ikke nevnt i departementets pressemelding 14. april, sier departementet.

Vi viser til oppdatert tekst på stortinget.no:
Norsk grensekontroll kan videreføres etter 15. mai


Stortingsbiblioteket overvåker norske og internasjonale nyhetskilder, tidsskrifter og nettsider. Formålet er å fange opp nye politiske initiativ, behandlingen av sentrale saker i de nordiske landene, bakgrunn om saker i media og annen relevant informasjon for EU/EØS-arbeidet i Stortinget. Nyhetsbrevet er rettet mot stortingsrepresentanter og ansatte, men eksterne kan også abonnere.

Kontaktinfo

Stortingsbiblioteket: bibl@stortinget.no
Ansvarlig: Jeannette Berseth