Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Rådet vedtok nye regler for dekkmerking

Medlemslandene i Rådet har formelt vedtatt nye regler for merking av dekk, som skal gi bedre informasjonen til forbrukerne. Den reviderte dekkmerkeforordningen skal gjøre merkingen mer synlig og gi mer informasjon om dekkenes drivstoffeffektivitet, støynivå, og veigrep på vått føre, snø og is. Dekkprodusent i Norge mener EU kunne gått lenger når det kommer til merking av vinterdekk.

Den nye dekkmerkeforordningen ble formelt vedtatt 25. februar, etter at det ble oppnådd enighet om forslaget mellom Europaparlamentet og Rådet i november 2019. Forslaget er ennå ikke formelt vedtatt av Parlamentet. Det nye regelverket innebærer at dekk må merkes med informasjon om drivstoffeffektivitet, støynivå, samt veigrep på vått føre, snø og is. Selve utformingen av merkingen skal også bli tydeligere for forbrukerne. Forordningen inneholder bestemmelser for å legge til parametere for kjørelengde og slitasje når passende testmetoder er tilgjengelig, noe som skal redusere utslipp av mikroplast. Forordningen omfatter også dekk til busser og lastebiler (C3-dekk), samt reparerte «regummierte» dekk, når passende testmetoder for dette er tilgjengelig.

Det nye regelverket innebærer at piggfrie vinterdekk må tilfredsstille et minimumsnivå for at dekkene skal kunne merkes med ikoner for veigrep på snø og is, men omfatter ikke piggdekk. I forbindelse med Parlamentets og Rådets enighet i november i for, var produktsjef i Nokian Norge, Kjetil Røssel, positiv til det nye regelverket, men mente at EU kunne gått enda lenger: «For det første gjelder merkingen bare piggfrie vinterdekk. Piggdekk får fortsatt ingen merking av noen egenskaper. For det andre blir det ingen gradering av dekkets egenskaper på snø og is, slik vi har når det gjelder rullemotstand, støy og våtgrep. Merkene viser bare at dekket tilfredsstiller et minstekrav på vinterføre». En gradering av dekks egenskap på snø og is lå inne i Parlamentets posisjon, men dette forsvant ut under trilog-forhandlingene mellom Europakommisjonen, Parlamentet og Rådet. Regjeringen innførte i oktober i fjor strengere krav for merking av vinterdekk til tunge kjøretøy, et regelverk som trer i kraft fra 15. november i år.

Den reviderte dekkmerkeforordningen ble lagt frem av Kommisjonen i mai 2018, som en del av mobilitetspakke 3, og forslaget er for øyeblikket til vurdering i EØS EFTA-landene. Det nye regelverket skal etter planen tre i kraft i medlemslandene fra 1. mai 2021.

Kontaktinfo

Stortingsbiblioteket: bibl@stortinget.no
Ansvarlig: Vilde Høvik Røberg

Sist oppdatert: 04.03.2020 10:59
: