Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Foreslår forlengelse av statsstøtteregler under Covid-19-pandemien

Europakommisjonen har sendt et forslag om videre forlengelse av de midlertidige rammebestemmelsene for statsstøtte på hurtighøring hos medlemslandene. Forslaget innebærer en forlengelse av reglene ut 2021. Forslaget innebærer også en ytterligere tilpassing av reglenes virkeområde, inkludert heving maksimalt støttebeløp og innføring av mulighet for konvertering av tilbakebetalingspliktige instrumenter til direkte tilskudd. Danmark har inngitt høringssvar, hvor de ønsker forlengelsen av de midlertidige reglene velkommen, men kritiserer samtidig at støttetaket ikke økes i tilstrekkelig grad. Også bransjeorganisasjoner for den europeiske reiselivsnæringen har kritisert forslaget for ikke å ivareta europeisk reiseliv på en tilstrekkelig måte.

Europakommisjonens visepresident, Margrethe Vestager, sier i en pressemelding at «eftersom anden bølge af coronavirusudbruddet fortsat har stor indvirkning på vores liv, har virksomheder i hele Europa hårdt brug for yderligere hjælp til at komme gennem krisen. Derfor foreslår vi at forlænge de midlertidige rammebestemmelser for statsstøtte til den 31. december 2021 og at hæve de støttebeløb, der gennem visse foranstaltninger stilles til rådighed for virksomhederne for at sikre, at disse fortsat kan støttes effektivt».

De midlertidige rammebestemmelsene for statsstøtte under Covid-19-pandemien skulle etter planen vare til og med 30. juni 2021. Det nye forslaget bygger på tilbakemeldinger fra medlemslandene, gitt i en spørreundersøkelse fra desember 2020. Forslaget, som ble sent på en hurtighøring 20. januar i år med frist på to virkedager, tar blant annet sikte på å:

  • forlenge de midlertidige rammebestemmelsene. Formålet med dette er å gi medlemslandene mulighet til å støtte virksomheter ytterligere under den pågående krisen, samtidig som det sikres like konkurransevilkår.
  • i lys av krisens lange varighet, heve taket for å yte mindre støttebeløp etter de midlertidige rammebestemmelsene, opp til 1,6 millioner EUR per virksomhet (men med egne lavere terskler for virksomheter innen fiskeri/akvakultur og primærproduksjon av landbruksprodukter). I tillegg foreslås det å heve det maksimale støttebeløpet for bidrag til å dekke faste kostnader, opp til mellom 5 til 10 millioner EUR per virksomhet.
  • gi medlemslandene mulighet til, også på et senere tidspunkt, å konvertere tilbakebetalingspliktige instrumenter, inkludert lån, på opp til 800 000 EUR per virksomhet til direkte tilskudd (også her er det egne lavere terskler for virksomheter innen fiskeri/akvakultur og primærproduksjon av landbruksprodukter). Formålet med dette er å gi et incentiv til medlemslandene til å velge tilbakebetalingspliktige instrumenter som støtteform.

Danmark har inngitt høringssvar til Kommisjonens forslag. I høringssvaret ønsker de forlengelsen av de midlertidige bestemmelsene velkommen, og de ser positivt på muligheten til å konvertere tilbakebetalingspliktige instrumenter til direkte tilskudd. Danmark er likevel kritisk til at taket for å yte mindre støttebeløp ikke foreslås hevet ytterligere. Fra dansk side foreslås det å øke dette støttebeløpet til minimum 5 millioner EUR. De anser også forslaget til heving av støttebeløpet for bidrag til å dekke faste kostnader som utilstrekkelig. Den danske regjeringen mener at det bør være mulig å gi statsstøtte tilsvarende 4 millioner DKK per måned fra september 2020 og frem til pandemi-restriksjonene opphører.

Også aktører for den europeiske reiselivsnæringen har inngitt høringssvar. I brevet peker de på de store utfordringene flytrafikken, flyplassene og reiselivsnæringen generelt står ovenfor. De mener Kommisjonens tiltak må tilpasses den kritiske situasjonen som næringen befinner seg i, og at det bør gjennomføres tiltak som en del av et eget «Recovery Framework for Aviation & Air Connectivity».

EFTAs overvåkningsorgan, ESA, anvender reglene i Kommisjonens midlertidige rammebestemmelser ved vurderingen av forenelig støtte under EØS-avtalen.

Kontaktinfo

Stortingsbiblioteket: bibl@stortinget.no
Ansvarlig: Vilde Høvik Røberg

Sist oppdatert: 02.02.2021 09:49
: