EU-lovgivning om vaksinesertifikat i mars

Europakommisjonens leder, Ursula von der Leyen, varslet denne uken at Kommisjonen vil legge fram et lovforslag om et felles europeisk vaksinesertifikat allerede i løpet av mars. Det omtales som «Digital Green Pass». Utspillet kom bare dager etter at EUs statsledere i forrige uke ble enige om at Kommisjonen skal arbeide videre med et felles europeisk vaksinesertifikat. Det er fortsatt mange uavklarte spørsmål, blant annet knyttet til ikke-diskriminering, etikk, personvern og digitale løsninger.

Ursula von der Leyen sa mandag at Kommisjonen vil legge fram et lovforslag i løpet av mars. Vaksinesertifikatet skal bekrefte at en person har blitt vaksinert, resultater av tester for de som ennå ikke er vaksinert, og informasjon om status for personer som har hatt covid-19. «The aim is to gradually enable them to move safely in the European Union or abroad - for work or tourism».

Kommisjonen skal legge fram flere tiltak 17. mars knyttet til reise og mobilitet, sa EUs vise-kommissær Margaritis Schinas samme dag, og understreket at et digital grønt sertifikat skal respektere personvern og sikkerhet. Ifølge Politico sa Schinas: «The aim would be to set a common direction towards Europe's safe opening ... Of course, this is a legislative proposal ... so this is not something which could be optional».

I felleserklæringen fra møtet mellom EUs statsledere 25. februar står det følgende om vaksinesertifikat: «We call for work to continue on a common approach to vaccination certificates and will come back to this issue». Presidenten for Det europeiske råd, Charles Michel, sa etter møtet at det fortsatt er mer som må gjøres, blant annet med digitalisering og samarbeid med Verdens helseorganisasjon (WHO): «But tonight we felt more and more convergence among us on this important topic». Tysklands forbundskansler Angela Merkes sa etter møtet at Kommisjonen kan bruke tre måneder for å få på plass nødvendig teknologi.

I erklæringen fra 25. februar går EUs statsleder lengre enn de gjorde på møtet 21. januar i år. Det var den gangen snakk om å starte et arbeid med en felles medisinsk attest og ikke et reisedokument. Som en del av dette arbeidet publiserte EUs e-helsenettverk (eHealth Network) i slutten av januar et første sett med retningslinjer for utforming av gjensidige vaksinesertifikater. Retningslinjene tar sikte på å støtte interoperabilitet og å etablere et minimum datasett, inkludert en unik identifikator.

Flere av de søreuropeiske landene ivrer for at et europeiske sertifikat skal være på plass før turistsesongen starter. Tyskland på sin side har en intensjon om at innbyggerne skal kunne få tilbud om vaksinesertifikater i september. Angela Merkel understreker at det først kan skje etter at alle har fått tilbud om vaksine: «As long as the number of those who have been vaccinated is still so much smaller than the number who are waiting for vaccination, the state should not treat the two groups differently». Også Frankrike og Belgia er opptatt av at man ikke må diskriminere personer som ikke har fått tilbud om vaksine, og at det er etiske spørsmål som må løses. EUs mål er å vaksinere 70 prosent av den voksne befolkningen innen utgangen av sommeren.

Rapporten Twelve criteria for the development and use of COVID-19 vaccine passports ble publisert av britiske The Royal Society i begynnelsen av februar. I et innlegg i Financial Times 27. februar omtaler Melinda Mills, som ledet arbeidet med rapporten, kriteriene sett opp mot debatten i EU-landene om et felles vaksinesertifikat. Hun understreker at spørsmålet er komplekst og omhandler alt fra immunitet og infeksjoner til teknologi, etikk og adferd. Det underliggende spørsmålet er: hva skal vaksinesertifikatet brukes til? Er det kun til internasjonale reiser, eller også for å få jobb, gå på en fotballkamp eller handle? Og hvor lenge skal sertifikatene vare. I tillegg til en utløpsdato, så må man også kunne tilbakekalle sertifikater, mener Mills, som også stiller spørsmål ved om nasjonale vaksinesertifikater er verd investeringene. Mills konkluderer med at «To work, a substantial proportion of the population needs to be vaccinated with universal access, which in most countries is months away. In the meantime, let’s put the pieces of this puzzle together and carefully judge if we like the picture that emerges». 

Tekologirådet ga nylig ut notatet Vaksinepass – en vei til gjenåpning?, som omhandler mange av de samme temaene som den britiske rapporten. I pressemeldingen konkluderer Teknologirådet med at: «Vaksinepasset kan være veien til raskere og tryggere kryssing av grenser. Men utstrakt bruk i samfunnet kan skape et A- og B-lag, og i verste fall undergrave annet smittevernsarbeid og ta oss i retning av et samfunn vi ikke ønsker. Vi må derfor ramme inn vaksinepasset godt, slik at grensene vi krysser ikke blir for mange». Nrk omtaler i dag en spørreundersøkelse YouGov har gjort for Teknologirådet. Den viser at seks av ti nordmenn er positive til innføringen av vaksinepass, mens 17 prosent er negative.

Europaparlamentets transport og turismekomite (TRAN) vedtok forrige uke en egeninitert rapport om bærekraftig turisme. I rapporten vises det til at turistnæringen, som utgjør ti prosent av EUs BNP, er spesielt hardt rammet. Komiteen ønsker at det skal innføres et felles vaksinesertifikat i EU, når det er gitt tilstrekkelig bevis for at vaksinerte ikke overfører virus, eller gjensidig annerkjennelse av vaksineprosedyrer. Komiteen ber medlemslandene om så raskt som mulig å gjennomføre felles kriterier for sikre reiser, med en «EU Health Safety protocol» om forhåndstesting, og at karantenekrav kun skal brukes som en siste utvei. Saksordførerens forslag om å opprette et eget EU-byrå for turisme fikk støtte. Rapporten ble vedtatt med 47 mot 2 stemmer, og den blir mest sannsynlig behandlet i plenum i slutten av mars.

Kontaktinfo

Stortingsbiblioteket: bibl@stortinget.no
Ansvarlig: Jeannette Berseth


Sist oppdatert: 03.03.2021 11:25