EU/EØS-nytt - 15. september 2022

Kommisjonspresidentens årstale

Kommisjonspresidentens årstale

President i Europakommisjonen, Ursuala von der Leyen, heldt 14. september si årstale i Europaparlamentet i Strasbourg. Ho brukte mykje av talen til å uttrykkje solidaritet med Ukraina og sa det er behov for tiltak for å redusere energiprisane. Dette fekk brei støtte i salen. Ho omtalte Noreg som ein påliteleg venn og sa ho hadde avtalt med statsminister Støre å etablere ei arbeidsgruppe for å sjå på gassprisen. I ein tale der ordet «krise» vart brukt ofte, varsla ho elles initiativ for å sikre Ukraina saumlaus tilgang til den indre marknaden, styrka partnarskap med likesinna europeiske land, tiltak for å sikre tilgang til og foredling av strategiske råvarer i Europa og ei pakt for å forsvare europeiske demokrati. Ho sa ja til å starte ein prosessen med sikte på traktatrevisjon i EU.

Rapporter, artikler, nettsider og andre tips

Vi minner om den ledige stillingen som redaktør av EU/EØS-nytt – søknadsfristen er 25. september.

Rapporter fra EU-delegasjonen:
Halvårsrapport for klima og miljø - våren 2022 
Saker på det digitale området - våren/høsten 2022
Energinytt uke 35 og 36

Norske nyhetsbrev fra Brussel – oversikt fra Utenriksdepartementet om norske EU-nyhetsbrev.

Taksonomien for bærekraftig økonomisk aktivitet – ny temaside fra Finansdepartementet.

Møte i North Seas Energy Cooperation (NSEC) 12. september – pressemelding: «The NSEC ministers have – for the first time – agreed aggregate, non-binding offshore renewable energy targets for the maritime area of the entire NSEC region».

Supplementary Request for Information concerning the classification of the transitional benefit for single parents (overgangsstønad) as a family benefit pursuant to Article 3(1) (j) of Regulation 883/2004 – brev fra EFTAs overvåkingsorgan ESA til Arbeids- og sosialdepartementet. ESA ber om informasjon om hva som gjøres for at regler om overgangsstønad skal være i tråd med trygdeforordningen, og hvor mange som er rammet av dagens praksis.

Replikk til Eriksen og Holmøyvik om Høyesteretts jernbanebetenkning – artikkel i Lov og Rett 7/2022 av Stig Eidissen, knyttet til Høyesteretts plenumsbetenkning om den fjerde jernbanepakke og myndighetsoverføring.

Russia’s war on Ukraine fuels energy crisis [What Think Tanks are thinking] – fra Europaparlamentets utredningstjeneste (EPRS): «This note gathers links to the recent publications and commentaries from many international think tanks on the energy market».

How not to manage crises in the European Union – artikkel i International Affairs 5/2022: «This article discusses the European Union's shortcomings in crisis management, arguing that valuable ‘how not to’ lessons can be drawn by dissecting the initial stages of the eurozone crisis and the COVID–19 pandemic as ‘moments of truth’».

Alcoholic Goods and Sweden. The EU Law of Private Imports, Retail Sale, and State Monopolies – rapport fra Svenska institutet för europapolitiska studier (Sieps). EU-domstolens rettspraksis har i den senere tiden utviklet seg på en måte som setter svensk alkoholpolitikk i en ny situasjon, skriver forfatteren, og viser blant annet til et svensk forslag om gårdssalg.

Ny europæisk plejestrategi – EU-nyt fra Folketinget om det nye EU-forslaget om langtidspleie og barnepass.

EU’s geopolitiske situation ifølge von der Leyen og Scholz – EU-note fra Folketinget om talene 29. august i år.


Stortingsbiblioteket overvåker norske og internasjonale nyhetskilder, tidsskrifter og nettsider. Formålet er å fange opp nye politiske initiativ, behandlingen av sentrale saker i de nordiske landene, bakgrunn om saker i media og annen relevant informasjon for EU/EØS-arbeidet i Stortinget. Nyhetsbrevet er rettet mot stortingsrepresentanter og ansatte, men eksterne kan også abonnere.

Følgende har bidratt i denne utgaven: Per S. Nestande (internasjonal avdeling) og Jeannette Berseth (stortingsbiblioteket).

Kontaktinfo

Stortingsbiblioteket: bibl@stortinget.no
Ansvarlig: Jeannette Berseth