EU/EØS-nytt - 3. juni 2022

Grønne obligasjoner og myndighetsoverføring | Danmark trekker eget lovforslag om regulering av sosiale medier | Fortsatt uavklart om matmerking, men nye initiativ på gang | Sveriges formannskap i EU: overordnede prioriteringer | 10 år med borgerinitiativ

Grønne obligasjoner og myndighetsoverføring

EØS EFTA-landene Norge, Island og Liechtenstein har sendt et felles innspill til EU om et forslag til en ny EU-standard for grønne obligasjoner (EuGB). Landene ønsker forslaget velkommen, men foreslår at det bør være de nasjonale myndighetene (i Norge Finanstilsynet), som registrerer og fører direkte tilsyn med de eksterne aktørene som skal verifisere at inntektene fra obligasjonen brukes til bærekraftige aktiviteter. Europakommisjonen har foreslått at denne beslutningsmyndigheten skal gis til EUs tilsynsmyndighet, ESMA. Europaparlamentets finanskomite (ECON) vedtok nylig sin posisjon og forhandlingene med Rådet og Kommisjonen om den endelige lovteksten er ventet å starte i juni.

Danmark trekker eget lovforslag om regulering av sosiale medier

Den danske regjeringen har gitt Folketinget beskjed om at de trekker lovforslaget om regulering av sosiale medier etter press fra Europakommisjonen. Kommisjonen har varslet at notifikasjonen av lovforslaget vil bli blokkert, fordi de mener det er for kort tid til Digital Services Act (DSA) trer i kraft til å innføre nasjonal lovgivning. EU-institusjonene diskuterer for tiden de siste tekniske detaljene i DSA, etter at det ble oppnådd en foreløpig enighet 23. april. Bransjeorganisasjoner og grupper i Europaparlamentet er kritiske til at en «stay down»-bestemmelse er gjeninnført i det siste kompromissforslaget. «Stay down»-bestemmelsen skal sikre at ulovlig innhold fjernes, og at ikke det samme eller lignende innhold dukker opp igjen.

Fortsatt uavklart om matmerking, men nye initiativ på gang

Europakommisjonen har varslet at den skal legge fram et forslag i høst om regler for obligatorisk ernæringsinformasjon på forsiden av matvarer. Det har lenge vært en «kamp» mellom det franske «trafikklys»-systemet (Nutri-Score) og det italienske «batteri»-systemet (Nutrinform). Det tsjekkiske formannskapet, som tar over 1. juli, har varslet at de støtter det italienske forslaget, men at et lovforslag ikke vil bli prioritert i deres periode. Samtidig arbeider Kommisjonen også med et forslag om bærekraftmerking av matvarer. Det er ventet i utgangen av 2023. Den danske regjeringen har som mål å bli det første land i verden som har et statskontrollert klimamerke, og startet nylig et utviklingsarbeid som skal ha et forslag på plass allerede innen utgangen av 2022. Innen sommeren skal Kommisjonen legge fram et nytt initiativ om grønne påstander (Green claims), som også kan få innvirkning på matmerkingen.

Sveriges formannskap i EU: overordnede prioriteringer

I januar neste år overtar Sverige formannskapet i EUs ministerråd. Det gir en viss mulighet for å påvirke dagsorden og fremme egne initiativ. Denne uken var EU-minister Hans Dahlgren i Riksdagen og presenterte den overordnede politiske retningen for det kommende formannskapet: sikkerhet, kamp mot organisert kriminalitet, klimaomstilling, styrket konkurransekraft og grunnleggende rettigheter. Neste år er det indre marked 30 år. Under debatten foreslo Moderaternas talsperson at Sverige bør arrangere et EU-toppmøte om vekst. De overordnede retningslinjene skal nå utvikles videre og konkretiseres, og til slutt bli til svenske prioriteringer og et arbeidsprogram som presenteres i desember.

10 år med borgerinitiativ

EUs borgerinitiativ, European Citizens' Initiative (ECI), ble innført med Lisboatraktaten for å øke borgernes innflytelse på EUs dagsorden. I løpet av de ti siste årene har mer enn 16 millioner borgere deltatt i de 90 initiativene som Europakommisjonen har vurdert som rettslig gyldige, det vil si at initiativene ikke åpenbart faller utenfor områder hvor Kommisjonen har myndighet til å foreslå ny lovgivning. Av disse har seks initiativ klart kravet til en million underskrifter fra syv medlemsland, mens fire initiativ er i ferd med å klare det. Tre borgerinitiativ har direkte påvirket EU-lovforslag: «Right2Water», «Ban Glyphosate» og «End the cage age».

Rapporter, artikler, nettsider og andre tips

Bakgrunnsinformasjon til møtet i Europautvalget 8. juni 2022 – som forberedelse til møtet har Stortingets faggruppe for EU/EØS-informasjon utarbeidet en informasjonspakke knyttet til sakene på dagsordenen: Flyktningkrisen i Europa og EUs ordning for sivil beredskap (UCPM), EØS-rådsmøtet og oppstart forhandlinger om nye EØS-midler og markedsadgang for fisk, fiskerikonflikt med EU om torskekvoten i fiskevernsonen rundt Svalbard, og WTOs 12. ministerkonferanse.

Fra Norges delegasjon til EU:
Samferdselsnytt – uke 17-21
Landbruksministermøte: EU er bekymret for matvareprisene

Å gjenoppbygge Ukraina vil kreve mye – også av Norge – kronikk av NUPI-direktør Ulf Sverdrup 29. mai: «Norge er tett knyttet til Europa, vår gass blir stadig viktigere, men Europa ser også at Norge nå har historisk store inntekter. Regjeringen må derfor innstille seg på at Norge vil møte høye forventninger og tøffe krav i de nye forhandlingene om EØS-midlene, og om våre bidrag til rekonstruksjonsplattformen. Gjenoppbyggingen av Ukraina kan være et kritisk øyeblikk, også i Norges forhold til Europa».

Hvor går veien videre for europeisk helsesamarbeid etter pandemien? – NUPI-seminar 8. juni.

9th European Alcohol Policy Conference – arrangeres i Oslo 16.-17. juni av The European Alcohol Policy Alliance (Eurocare) og Actis.

Lov og rett nr 4 2022:
Tolga-saken og EØS-retten av Hilde K. Ellingsen
Norge og EU i 30-årsperspektiver av Per Christiansen
The Advisory Opinion Procedure and the Relationship between the EFTA Court and the
Norwegian Courts : recent developments av Ólafur Jóhannes Einarsson
Norsk finanspolitikk som skranke for ESAs myndigheit som finanstilsyn av Ingrid Margrethe Halvorsen Barlund

EFTA-domstolen med rådgivende uttalelse i skattesak om rentefradrag – artikkel i Rett24 og pressemelding fra EFTA-domstolen 1. juni. Saken gjelder en rådgivende uttalelse om en bestemmelse i skatteloven som har som formål å hindre skatteflukt.

Holdbarhet for egg: høringssvar – da fristen for Europakommisjonens høring gikk ut 31. mai var det kommet inn 35 høringssvar, hvorav 21 var norske. Federation of Veterinarians of Europe skriver i sitt høringssvar: «considering that some countries have a recognized negligible risk for Salmonella spp. (Norway, Finland, Sweden, Denmark), FVE would like to point out that longer shelf life for table eggs should be considered for these countries. FVE asks to consider this point carefully as the outcomes are threefold».

Ét forbehold blev stemt væk, ét blev uaktuelt, men de to sidste kan leve mange år endnu – artikkel i dr.dk om folkeavstemningen i Danmark om forsvarsforbeholdet.

The Declaration of Energy Ministers on The North Sea as a Green Power Plant of Europe – fellse erklæring om havvind underskrevet av Danmark, Belgia, Nederland og Tyskland.

The EU blue economy report 2022 – fra Europakommisjonen. Kapittel 7.2 handler om Norge.

A Green Deal, Open to the World – analyse fra Svenska institutet för europapolitiska studier (Sieps): «European Green Deal is unlikely to succeed without more engagement with partner countries in the Global South. This was clear already before the pandemic and Russia’s attack on Ukraine, but has now become even more urgent».

Sanctions, conflict and democratic backsliding – kort notat fra The European Union Institute for Security Studies (EUISS): «This Brief presents an analysis of the circumstances in which sanctions are employed, what rationales guide their imposition and what impacts we can expect, focusing on the two types of situations in which the EU usually applies its measures: violent conflict and democratic backsliding. It goes on to offer some insights to guide policy on the way forward».

State of Schengen report – først årlige statusrapport: «Denne rapport indgår i Kommissionens initiativ til at styrke forvaltningen af Schengensamarbejdet gennem en årlig rapportering, der redegør for Schengensituationen, kortlægger prioriteterne for det kommende år og overvåger de fremskridt, der gøres ved udgangen af et givet år».


Stortingsbiblioteket overvåker norske og internasjonale nyhetskilder, tidsskrifter og nettsider. Formålet er å fange opp nye politiske initiativ, behandlingen av sentrale saker i de nordiske landene, bakgrunn om saker i media og annen relevant informasjon for EU/EØS-arbeidet i Stortinget. Nyhetsbrevet er rettet mot stortingsrepresentanter og ansatte, men eksterne kan også abonnere.

Følgende har bidratt i denne utgaven: Jeannette Berseth og Erik Eriksen (stortingsbiblioteket).

Kontaktinfo

Stortingsbiblioteket: bibl@stortinget.no
Ansvarlig: Jeannette Berseth