Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Enighet mellom EP og Rådet om revidert ITS-direktiv om intelligente transportsystemer innen veitransport

Den 8. juni fremforhandlet Europaparlamentet og Rådet et kompromiss om forslaget til revidert ITS-direktiv. Kompromissforslaget utgjør et viktig skritt på vei mot opprettelsen av det felles europeiske mobilitetsdataområdet. Europaparlamentet uttaler at de «secured an ambitious geographical scope and timeline for the data and services provided.» Enigheten mellom Rådet og Parlamentet skal nå formelt vedtas før direktivet trer i kraft. Forslaget til direktiv endrer ITS-direktivet fra 2010 som ble innlemmet i EØS-avtalen i 2011.

Den 8. juni fremforhandlet Europaparlamentet og Rådet et kompromiss i forslag til europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) endring av direktiv 2010/40/EU om rammene for innføring av intelligente transportsystemer på veitransportområdet. Sveriges infrastruktur- og boligminister, Andreas Carlson, uttaler i anledningen enigheten at «intelligente transportsystemer er afgørende for at øge færdselssikkerheden og tackle Europas voksende problemer med emissioner og trængsel. Dagens aftale vil sætte skub i Unionens udvikling i retning af en mere intelligent, sikker, effektiv og bæredygtig mobilitet.»

Bakgrunn
I meddelelsen Sustainable and Smart Mobility Strategy – putting European transport on track for the future fra 2020 fremheves digitalisering som en nødvendig drivkraft for endring. Innføringen av intelligente transportsystem (ITS) utpekes i strategien som nøkkelen i oppbygging av et automatisert og multimodalt mobilitetssystem. ITS integrerer telekommunikasjons- og informasjonsteknologi med henblikk på å planlegge, utforme, drive, vedlikeholde og forvalte transportsystemer. Direktiv 2010/40/EU (ITS-direktivet), som direktivforslaget endrer, ble innlemmet i EØS-avtalen i 2011. På bakgrunn av den teknologiske utviklingen foreslo Kommisjonen et revidert ITS-direktiv 15. desember 2021. Forslaget er del av en pakke med lovgivningsinitiativ som har til formål å bidra til dekarbonisering og digitalisering i transportinfrastrukturen. Kommisjonens forslag hadde som mål å tilpasse rammeverket til å dekke blant annet nye mobilitetsapper ved å kreve at visse data om veier, reiser og trafikk gjøres tilgjengelig i digitalt format. Kompromisset som er fremforhandlet vil ifølge Politico kreve en nasjonal database, delt mellom land, bedrifter og forbrukere, for å inkludere data om fartsgrenser, veistenginger og enveiskjørte gater, men også om bredde- og høydebegrensninger og trafikksirkulasjonsplaner.

Nærmere om enigheten
Direktivforslaget, som Europaparlamentet og Rådet nå har oppnådd enighet om, utgjør et viktig skritt på vei mot opprettelsen av det felles europeiske mobilitetsdataområdet. Agence Europe uttaler at «The aim of this text is to make essential ITS mandatory throughout the EU and to solve the problems related to the lack of interoperability and continuity of existing applications and services.» Ifølge Euractiv vil «member states (…) be required to use intelligent transport systems (ITS) along major roads, enabling vehicles and infrastructure to better communicate De nye reglene krever blant annet at informasjon om fartsgrenser, veiarbeid og tilgang til transportknutepunkter skal deles digitalt. I pressemeldingen fra Rådet fremheves at «dagens enighet fastholder ambisjonen om å komme videre med en systematisk og harmonisert innførelse av intelligente transportsystem.» Enigheten mellom Rådet og Europaparlamentet bevarer strukturen i Kommisjonens forslag, som bygger på ITS-direktivets rammekarakter med påfølgende gjennomføringsrettsakter og delegerte rettsakter.

Digitaliseringen betyr blant annet at fartsgrenser, veisperringer, veiarbeider og enveiskjørte gater tilføyes i en database, som skal deles mellom medlemslandene, virksomheter og forbrukere. Oppdateringen skal sikre at trafikken blir sikrere og mer effektiv. Anvendelsesområdet er utvidet til blant annet å omfatte adkomstforhold for tunneler og broer, fartsgrenser, trafikksirkulasjonsplaner, permanente adkomstbegrensninger, veistengninger og veiarbeid. Enigheten presiserer behandling av nødsituasjoner, beskyttelse av personopplysninger og prinsippene som gjelder for utvikling av tekniske spesifikasjoner på EU-nivå.

I pressemeldingen fra Europaparlamentet gleder Parlamentet seg over at det har sikret dekning for et større antall tjenester og ulike typer vei- og trafikkdata. «Parliament secured an ambitious geographical scope and timeline for the data and services provided. By having deadlines for most types of data, we initiate a process that will speed up the deployment of intelligent transport systems and ensure that authorities at all levels start preparing for the new digital environment.»

Den foreløpige enigheten skal nå godkjennes av Rådet og Parlamentet.

For ytterligere informasjon, se pressemelding.

Kontaktinfo

Stortingsbiblioteket: bibl@stortinget.no
Ansvarlig: Vilde Høvik Røberg

Sist oppdatert: 16.06.2023 09:30
: