Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

EU-verktøykasse for å takle demografiske utfordringer

Europakommisjonen har lagt frem en meddelelse med en rekke politiske verktøy som medlemslandene kan benytte for å håndtere demografiske endringer og konsekvensene de har for samfunn, økonomi og EUs langsiktige konkurranseevne. Kommisjonen vil med verktøykassen samordne politiske tiltak på EU-nivå og nasjonalt nivå, og ber om at medlemslandene setter likestilling, ikke-diskriminering og rettferdighet mellom generasjoner i sentrum for politiske beslutninger. Ifølge en ny opinionsundersøkelse fra Eurobarometer anser EU-borgerne at de viktigste demografiske utfordringene er en aldrende befolkning, nedgang i befolkningen som er i arbeidsdyktig alder og mangel på arbeidskraft.

«Demographic change has a profound effect on our societies and economies: from falling birth-rates across our continent and as we move from an aging towards a longevity society. With demographic change becoming so tangible, there is a sense of urgency to act also on the European level so that it does not become an obstacle to the EU’s economic growth and competitiveness», uttaler ansvarlig visepresident i Kommisjonen Dubravka Šuica i pressemeldingen 11. oktober.

Kommisjonens meddelelse inneholder en rekke nøkkelverktøy som medlemslandene har til rådighet for å håndtere demografiske endringer, og som kan kombineres med regionale og nasjonale tiltak. Fremleggelsen er et svar på Rådets oppfordring fra juni i år, hvor Kommisjonen ble bedt om å legge frem en verktøykasse til støtte for medlemslandene i deres arbeid med å håndtere de demografiske utfordringene, og virkningene det har på Europas konkurranseevne. Den demografiske verktøykassen trekker på erfaringer fra hele EU, og angir en tilnærming til demografiske endringer strukturert rundt 4 søyler:

  • Gjøre det lettere for foreldre å forene familieliv med arbeid, først og fremst gjennom velfungerende barneomsorg, og en sunn balanse mellom arbeids- og privatliv.
  • Støtte og sette yngre generasjoner i stand til å trives, utvikle ferdigheter, lette deres adgang til arbeidsmarkedet og tilgang til økonomisk overkommelige boliger.
  • Styrke eldre generasjoners innflytelse og opprettholde deres velferd gjennom reformer kombinert med hensiktsmessige arbeidsmarkedspolitiske tiltak og arbeidsplassprogram.
  • Om nødvendig avhjelpe mangel på arbeidskraft ved hjelp av kontrollert lovlig migrasjon, parallelt med å ta vare på talenter i EU. Kommisjonen vil i november legge frem en pakke om talentmobilitet, som vil inkludere (1) et forslag om en IT-plattform (Talent Pool) som skal matche EU-arbeidsgivere og arbeidssøkere fra tredjeland, (2) en kommisjonsanbefaling om godkjenning av kvalifikasjoner til tredjelandsborgere og (3) et forslag til rådsanbefaling om et rammeverk for læringsmobilitet.

Kommisjonen anerkjenner behovet for å ta inn over seg den territoriale dimensjonen ved demografiske endringer, spesielt i regioner som opplever befolkningsnedgang og en betydelig utadgående mobilitet av unge arbeidstakere. Med sikte på å forbedre de tilgjengelige verktøyene vil Kommisjonen styrke data- og kunnskapsgrunnlaget knyttet til demografiske endringer, herunder videreutvikle demografiatlaset (Atlas of Demography), støtte medlemslandene i å forbedre befolknings- og boligstatistikk, samt støtte relevant analyseaktivitet og forskning. Kommisjonen vil også styrke utvikling og/eller oppgradering av demografirelatert politikk på alle nivåer, blant annet ved å bruke instrumentet for teknisk støtte (Technical Support Instrument) til å bistå nasjonale myndigheter og ved å integrere demografiske utfordringer  i relevante politiske forslag på EU-nivå. For å sikre at ingen regioner blir etterlatt vil Kommisjonen blant annet offisielt lansere Harnessing Talent Platform (23-24. november 2023) og fortsette arbeidet med Talent Booster-mekanismen.

Kommisjonen fremleggelse ble ledsaget av en ny opinionsundersøkelse (Eurobarometer) om demografiske endringer i Europa. Ifølge denne er 7 av 10 EU-borgere enige om at demografiske utviklingstendenser bringer EUs langsiktige økonomiske velstand og konkurranseevne i fare. De mest presserende utfordringene anses å være befolkningens aldring (42 prosent), samt nedgang i andelen av befolkningen som er i arbeidsdyktig alder og mangel på arbeidskraft (40 prosent). Ifølge Kommisjonen vil andelen personer over 65 år utgjøre omtrent 30 prosent av EUs befolkning i 2050, opp fra rundt 20 prosent i dag.

Kontaktinfo

Stortingsbiblioteket: bibl@stortinget.no
Ansvarlig: Vilde Høvik Røberg

Sist oppdatert: 16.10.2023 11:27
: