Program for

Åpen høring i Stortingets helse- og omsorgskomité tirsdag 4. mai 2010

Helse- og omsorgskomiteen har besluttet å holde åpen høring i følgende sak:
Representantforslag fra stortingsrepresentantene Per Arne Olsen, Kari Kjønaas Kjos, Jon Jæger Gåsvatn, Harald T. Nesvik og Robert Eriksson om en egen ombudsordning for mennesker med utviklingshemming (Dokument 8:103 S (2009-2010))
Høringsprogram
Tirsdag 4. mai 2010 
16.30 - 16.45  FELLESORGANISASJONEN
Siv Karin Kjøllmoen, 1. nestleder
Mimmi Kvisvik, 3. nestleder
16.45 - 17.00  NORSK FORBUND FOR UTVIKLINGSHEMMEDE
Vibeke Seim-Haugen , generalsekretær
Hedvig Ekberg, juridisk rådgiver
Ivar Stokkereit, juridisk rådgiver

Høringen vil foregå i K-210 i Akersgt. 18.

Høringene avholdes etter regler gitt i Stortingets forretningsorden, § 27.