Program for

Åpen høring i Stortingets familie- og kulturkomité tirsdag 23. oktober 2012

Familie- og kulturkomiteen har besluttet å holde åpen høring i følgende sak:
Statsbudsjettet 2013 (Prop. 1 S (2012-2013))
Høringsprogram
Tirsdag 23. oktober 2012 
09.00 - 09.15  NTO
Morten Gjelten og Bernt Bauge
09.15 - 09.25  MUSIKERNES FELLESORGANISASJON
Renee Kristin Rasmussen, Hans Ole Rian, Anders Hovind, Erica Berthelsen og Odd Langklopp
09.25 - 09.35  FOLKEAKADEMIENES LANDSFORBUND
Pål Djuve og Irene Berrefjord
09.35 - 09.45  NORGES KORFORBUND
Svend-Ola Hådi, Birger Carlsen og Viggo Bjørge
09.45 - 09.55  NORSK MUSIKKRÅD
Magnar Bergo og Halvard Kausland
09.55 - 10.05  LANDSFORBUNDET TEATRETS VENNER
Marita Baugstø, Stine Indergård og Halldis Ólafsdóttir
10.05 - 10.15  PRODUSENTFORENINGEN
Leif Holst Jensen og Synnøve Hørsdal
10.15 - 10.30  PAUSE
10.30 - 10.40  FILMREG
Lars Leegaard Marøy og Elin Kristensen
10.40 - 10.50  NORSK SKUESPILLERFORBUND
Hauk Heyerdahl , Peder Opstad og Eirik Djønne
10.50 - 11.00  NORSK TEATERRÅD
Morten Hagevik og Svein J. Svensson
11.00 - 11.10  NORSK SCENEKUNSTBRUK
Ådne Sekkelsten
11.10 - 11.20  SKUESPILLER- OG DANSERALLIANSEN AS
Kirsti Camerer og Tone Øvrebø Johannessen
11.20 - 11.30  DANSE- OG TEATERSENTRUM
Tove Bratten
11.30 - 11.40  DANSEINFORMASJONEN OG DANSENS HUS
Randi Urdal og Un-Magritt Nordseth
11.40 - 12.40  PAUSE
12.40 - 12.50  NORGES IDRETTSFORBUND
Børre Rognlien, Kristin Kloster Aasen, Inge Andersen og Per Tøien
12.50 - 13.00  NORGES BLINDEFORBUND
Atle Lunde, Sverre Fuglerud og Stian Larsen
13.00 - 13.10  FRIVILLIGHET NORGE
Birgitte Brekke og Bente Myhre Haast
13.10 - 13.20  NORGES BYGDEKVINNELAG
Kathrine Kleveland
13.20 - 13.30  LESER SØKER BOK
Liv Gulbrandsen
13.30 - 13.40  KRINGKASTERFORENINGEN
Ola Tellesbø
FRIKANALEN
Morten Hagevik og Erik Vold
13.40 - 13.55  PAUSE
13.55 - 14.05  FRILUFTSLIVET FELLESORGANISASJON
Lasse Heimdal og Dag Kaas
14.05 - 14.15  FRILUFTSRÅDENES LANDSFORBUND
Lise-Berith Lian og Morten Dåsnes
14.15 - 14.25  DE TI HUMANITÆRE
Oddbjørn Nesje, Øistein Mjærum og Anne Lise Ryel
14.25 - 14.35  RØDE KORS
Åsne Havnelid, Øistein Mjærum og Oddbjørn Nesje
14.35 - 14.45  STIFTELSEN KIRKENS FAMILIEVERN
Benita Christensen, Stig Winsnes og Jon Aarsland
14.45 - 14.55  KIRKELIG DIALOGSENTER
Raag Rolfsen, Odd Kristian Reme og Hildegunn Isaksen
14.55 - 15.10  PAUSE
15.10 - 15.20  SJØMANNSKIRKEN
Audun Myhre og Linn Mevold Skogheim
15.20 - 15.30  NORSK NETTLEKSIKON
Anne Marit Godal, Ida Jackson og Francis Sejersted
15.30 - 15.40  PRODA - PROFESJONELL DANSETRENING
Lene Hafstad og Gry Bech-Hanssen
15.40 - 15.50  STIFTELSEN NASJONAL JAZZSCENE
Linda Skipnes Strand og Magnar Bergo
15.50 - 16.00  STIFTELSEN SAEMIEN SIJTE
Birgitta Fossum og Susanne Lyngman
16.00 - 16.15  PAUSE
16.15 - 16.25  BARNEVAKTEN
Merethe Clausen Moe og Janne Bech-Sørensen
16.25 - 16.35  UNGE FUNKSJONSHEMMEDE
Solveig Tesdal, Martin Kaasgaard Nielsen
16.35 - 16.45  STOPP DISKRIMINERINGEN
Berit Vegheim
16.45 - 16.55  NORSKE DANSEKUNSTNERE
Peder Horgen, Grete Valstad og Halldis Olafsdottir

Høringen vil foregå i Høringssal 3 i Akersgt. 18.

Høringene avholdes etter regler gitt i Stortingets forretningsorden, § 27.