Program for

Åpen høring i Stortingets finanskomité tirsdag 30. april 2013

Finanskomiteen har besluttet å holde åpen høring i følgende sak:
Forvaltningen av Statens pensjonsfond 2012

Meld. St. 27 (2012-2013)

Høringsprogram
Tirsdag 30. april 2013 
  ÅPEN HØRING DEL 1
12.00 - 14.00  FINANSMINISTER SIGBJØRN JOHNSEN, LEDER I NORGES BANKS REPRESENTANTSKAP REIDAR SANDAL, SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN, DIREKTØR I NBIM YNGVE SLYNGSTAD, STYRELEDER ERIK KEISERUD OG ADMINISTRERENDE DIREKTØR OLAUG SVARVA I FOLKETRYGDFONDET
14.00 - 14.15  PAUSE
  ÅPEN HØRING DEL 2 Felles høring med 5 instanser
14.15 - 14.20  SLETT U-LANDSGJELDA
Catharina Bu, styreleder
Gina Ekholt, daglig leder
Ingrid Harvold Kvangraven, rådgiver
14.20 - 14.25  CHANGEMAKER
Ingrid Aas Borge, leder
Diego Vaula Foss, påtroppende leder for politisk utvalg for global helse
14.25 - 14.30  FORUT og AV-OG-TIL
Kari Randen, daglig leder
Øystein Bakke, seniorrådgiver
14.30 - 14.35  FRAMTIDEN I VÅRE HENDER
Arild Hermstad, leder
Gunnell Sandanger, seniorrådgiver
Anne Kari Garberg, researcher
Pia Gaarder, avdelingsleder Etikk og næringsliv
14.35 - 14.40  WWF
Arild Skedsmo, fagsjef
Lars Erik Mangset, rådgiver
14.40 - 14.50  SPØRSMÅL
14.50 - 14.55  PAUSE
  ÅPEN HØRING DEL 3 Felles høring med 4 instanser
14.55 - 15.00  REGNSKOGFONDET
Dag Hareide, daglig leder
Nils Hermann Ranum, avdelingsleder
Vemund Olsen, seniorrådgiver
15.00 - 15.05  KIRKENS NØDHJELP
Wenche Fone, leder for utviklingspolitisk avdeling
Kjetil Abildsnes, seniorrådgiver
15.05 - 15.10  FORUM FOR UTVIKLING OG MILJØ
Andrew Preston, daglig leder
Gunhild Ørstavik, seniorrådgiver
Kristin Marie Skaar, informasjonsrådgiver
15.10 - 15.15  NORSK FOLKEHJELP
Liv Tørres, generalsekretær
Ingeborg Moa, politisk rådgiver
15.15 - 15.25  SPØRSMÅL

Høringen vil foregå i Høringssal 1 i Akersgt. 18. Vi gjør oppmerksom på at høringene normalt vil bli overført direkte på Stortingets nett-TV.

Høringene avholdes etter regler gitt i Stortingets forretningsorden, § 27.

Høring