Program for

Åpen høring i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité fredag 6. februar 2015

Kontroll- og konstitusjonskomiteen har besluttet å holde åpen høring i følgende sak:
Om utsendelse av lengeværende asylbarn og justis- og beredskapsministerens opplysningsplikt etter Grunnloven § 82

Innst.sak, nr. 214 (2014-2015)

Høringsprogram
Fredag 6. februar 2015 
09.00 - 09.05  Komiteleders innledning
09.05 - 09.55  NOAS V/GENERALSEKRETÆR ANN-MAGRIT AUSTENÅ
Bisittere: rådgiver Mari Seilskjær og juridisk seniorrådgiver Andreas Furuseth
Advokatforeningen v/ Advokat Brynjulf Risnes, medlem i Advokatforeningens lovutvalg for asyl- og utlendingsrett
09.55 - 10.10  Pause
10.10 - 11.20  TILLITSVALGT GEIR PETTER PETTERSEN, POLITIOVERBETJENT, POLITIETS UTLENDINGSENHET
Bisitter: Hovedverneombud i PU Einar Sagli
11.20 - 11.50  Pause
11.50 - 13.00  SJEF PU KRISTIN OTTESEN KVIGNE, POLITIETS UTLENDINGSENHET
Bisitter: Assisterende Sjef PU, Morten Hojem Ervik
13.00 - 13.15  Pause
13.15 - 14.25  POLITIDIREKTØR ODD REIDAR HUMLEGÅRD, POLITIDIREKTORATET
14.25 - 14.45  Pause
14.45 - 15.55  TIDL. STATSSEKRETÆR I JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET PÅL LØNSETH
15.55 - 16.15  Pause
16.15 - 17.30  STATSRÅD ANDERS ANUNDSEN , STATSSEKRETÆR JØRAN KALLMYR OG TIDL. STATSSEKRETÆR I JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET HIMANSHU GULATI
Bisittere: Departementsråd Tor Saglie og ekspedisjonssjef i Politiavdelingen Thor Arne Aass

Høringen vil foregå i Høringssal 1 i Akersgt. 18. Vi gjør oppmerksom på at høringene normalt vil bli overført direkte på Stortingets nett-TV.

Høringene avholdes etter regler gitt i Stortingets forretningsorden, § 27.