Program for

Åpen høring i Stortingets utenriks- og forsvarskomité tirsdag 10. november 2015

Utenriks- og forsvarskomiteen har besluttet å holde åpen høring i følgende sak:
Endring av Prop. 1 S (2015-2016) Statsbudsjettet 2016 og Prop. 1 LS (2015-2016) Skatter, avgifter og toll 2016 (økt antall asylankomster)

Prop. 1 S Tillegg 1 (2015-2016)

Høringsprogram
Tirsdag 10. november 2015 
14.00 - 14.02  FLYKTNINGHJELPEN
Seniorrådgiver, Pål Nesse
14.02 - 14.04  RØDE KORS
Kommunikasjons- og markedsdirektør, Øistein Mjærum
Utenlandssjef, Tørris Jæger
14.04 - 14.06  NORSK FOLKEHJELP
Politisk rådgiver, Kari Eliassen
Generalsekretær, Liv Tørres
Enhetsleder Utland, Kathrine Raadim
14.06 - 14.08  KIRKENS NØDHJELP
Generalsekretær, Anne Marie Helland
Avdelingsleder, Wenche Fone
14.08 - 14.18  FELLES SPØRSMÅLSRUNDE
  **********
14.18 - 14.20  CARE NORGE
Generalsekretær, Gry Larsen
Politisk leder, Lisa Sivertsen
14.20 - 14.22  PLAN INTERNATIONAL
Fagrådgiver sivilt samfunn, Marius Rohdin Karlsen
14.22 - 14.24  REDD BARNA
Generalsekretær, Tove Romsaas Wang
Leder for seksjon politikk og samfunn, Gunvor Knag Fylkesnes
14.24 - 14.32  FELLES SPØRSMÅLSRUNDE
  **********
14.32 - 14.34  NGO-FORUM
Generalsekretær i Digni, Jørn Lemvik
14.34 - 14.36  FOKUS - FORUM FOR KVINNER OG UTVIKLINGSSPØRSMÅL
Daglig leder, Gro Lindstad
Rådgiver, Anita Sæbø
14.36 - 14.38  SEX OG POLITIKK
Daglig Leder, Tor-Hugne Olsen
Kjersti Augland, Seniorrådgiver SRHR internasjonalt
14.38 - 14.46  FELLES SPØRSMÅLSRUNDE
  **********
14.46 - 14.48  DIGNI
Assisterende generalsekretær, Elizabeth Laura Walmann
14.48 - 14.50  RORG-SAMARBEIDET
Fungerende Daglig leder, Judith Klein
14.50 - 14.52  FN-SAMBANDET
Generalsekretær, Kari Solholm
Assisterende generalsekretær, Rune Arctander
14.52 - 15.00  FELLES SPØRSMÅLSRUNDE
  **********
15.00 - 15.02  FNS UTVIKLINGSPROGRAM (UNDP)
Direktør, UNDPs nordiske representasjonskontor, Camilla Brückner
Programspesialist, Eirik Talleraas
15.02 - 15.04  CARITAS
Generalsekretær, Martha R. Skretteberg
Leder, internasjonal avdeling, Knut Andreas O. Lid
15.04 - 15.06  UTVIKLINGSFONDET
Informasjonsrådgiver, Siri O. Kvalø
Informasjonskonsulent, Anders Hosar
15.06 - 15.14  FELLES SPØRSMÅLSRUNDE
  **********
15.14 - 15.16  FORUT
Generalsekretær, Morten Lønstad
Programkoordinator, Trond K. Botnen
15.16 - 15.18  STUDENTENES OG AKADEMIKERNES INTERNASJONALE HJELPEFOND (SAIH)
Leder, SAIH, Nicklas Poulsen Viki
Politisk rådgiver, SAIH, Christian Bull
15.18 - 15.20  LATIN-AMERIKAGRUPPENE I NORGE
Styreleder, Marianne Gulli
Informasjons- og organisasjonsmedarbeider, Karoline Garnes
15.20 - 15.28  FELLES SPØRSMÅLSRUNDE
  **********
15.28 - 15.30  FELLESRÅDET FOR AFRIKA
Daglig leder, Johan Nordgaard Hermstad
15.30 - 15.32  ATLAS-ALLIANSEN
Daglig Leder, Morten Eriksen
Kommunikasjonssjef, Anne Nyeggen
Seniorrådgiver, Trine C Riis-Hansen
15.32 - 15.34  FORUM FOR UTVIKLING OG MILJØ
Daglig leder, Andrew Preston
15.34 - 15.42  FELLES SPØRSMÅLSRUNDE
  **********
15.42 - 15.44  WWF - NORGE
Generalsekretær, Nina Jensen
Fagsjef, Karoline Andaur
Teamleder Hav- og landmiljø, Heidi Sørensen
Rådgiver, Eirik Lindebjerg
15.44 - 15.46  REGNSKOGFONDET
Daglig leder, Lars Løvold
Leder kampanje- og policyavdelingen, Nils Hermann Ranum
15.46 - 15.48  NATURVERNFORBUNDET
Leder, Lars Haltbrekken
15.48 - 15.56  FELLES SPØRSMÅLSRUNDE

Høringen vil foregå i Høringssal 1 i Akersgt. 18. Vi gjør oppmerksom på at høringene normalt vil bli overført direkte på Stortingets nett-TV.

Høringene avholdes etter regler gitt i Stortingets forretningsorden, § 27.

Høring

Video

Høringen er avsluttet, videoopptak fra høringen legges normalt ut innen en time.