Åpen høring i Stortingets utenriks- og forsvarskomité mandag 14. desember 2015

Utenriks- og forsvarskomiteen har besluttet å holde åpen høring i følgende sak:
Meld. St. 37 (2014-2015)Globale sikkerhetsutfordringer i utenrikspolitikken. Terrorisme, organisert kriminalitet, piratvirks
Høringsprogram
Mandag 14. desember 
  ******
12.15 - 12.25  NORGES REDERIFORBUND
Viseadministrerende direktør, Harald Solberg
Leder, beredskapsavdelingen, John Hammersmark
12.25 - 12.35  NÆRINGSLIVETS SIKKERHETSRÅD
Seniorrådgiver, Arne Røed Simonsen
Direktør, Jack Fischer Eriksen

12.35 - 12.45  RHIPTO - NORWEGIAN CENTER FOR GLOBAL ANALYSES
Direktør, Christian Nellemann

12.45 - 12.55  CARE NORGE
Generalsekretær, Gry Larsen
Politisk leder, Lisa Sivertsen

12.55 - 13.05  NEI TIL ATOMVÅPEN
Daglig leder, Frode Ersfjord

Høringen vil foregå i Stortingets komitéhus i Akersgt. 18 Høringssal 1. Vi gjør oppmerksom på at høringene normalt vil bli overført direkte på Stortingets nett-TV.

Høringene avholdes etter regler gitt i Stortingets forretningsorden, § 27.