Program for

Åpen høring i Stortingets kommunal- og forvaltningskomité torsdag 28. april 2016

Kommunal- og forvaltningskomiteen har besluttet å holde åpen høring i følgende sak:
Endringer i utlendingsloven mv. (innstramninger II)

Prop. 90 L (2015-2016)

Høringsprogram
Torsdag 28. april 2016 
10.30 - 10.50  UNHCR NORTHERN EUROPE
Deputy Regional Representative (Protection), Karolina Lindholm Billing
10.50 - 10.55  Pause
  Felles høringsrunde med 7 instanser
10.55 - 11.00  KS
Fagleder Nina Gran
Spesialrådgiver Audun Kvale
11.00 - 11.05  FELLESORGANISASJONEN (FO)
FOs forbundsledelse Kathrine H Martinsen
Kommunikasjonsleder Camilla Moe Røisland
11.05 - 11.10  NOAS
Rådgiver Jon Ole Martinsen
Rådgiver Mari Seilskjær
Juridisk seniorrådgiver Andreas Furuseth
11.10 - 11.15  ADVOKATFORENINGEN
Leder Erik Keiserud
Politisk rådgiver Stian Oen
11.15 - 11.20  LIKESTILLINGS- OG DISKRIMINERINGSOMBUDET
Avdelingsleder Guri Gabrielsen Hestflått
Seniorrådgiver Gro Wærstad
Rådgiver Miriam Kveen
11.20 - 11.25  JUSS-BUSS
Medarbeider Saqib Razaq
Medarbeider Ingeborg Folkestad Breistein
11.25 - 11.30  JURIDISK RÅDGIVNING FOR KVINNER (JURK)
Saksbehandler Rut Severinsen
Saksbehandler Sargi Singh
Fagansvarlig Hanna Rummelhoff
Saksbehandler Hibo Adam
11.30 - 12.05  Felles spørsmålsrunde
12.05 - 12.35  Pause
  Felles høringsrunde med 7 instanser
12.35 - 12.40  RØDE KORS
Leder av Politikk og Folkerettsseksjonen Mads Harlem
Juridisk seniorrådgiver Charlotte Bayegan
Politisk seniorrådgiver Per Anders Langerød
12.40 - 12.45  UNICEF NORGE
Juridisk Rådgiver Ivar Stokkereit
12.45 - 12.50  BARNEOMBUDET
Kommunikasjonssjef Tone Foss Aspevoll
Seniorrådgiver Anders Cameron
12.50 - 12.55  LNU - LANDSRÅDET FOR NORGES BARNE- OG UNGDOMSORGAN
Påtroppende nestleder Benjamin Skiaker Myrstad
Politisk rådgiver Markus Nilsen Rotevatn
12.55 - 13.00  REDD BARNA
Seksjonsleder Barn i Norge Thale Skybak
Spesialrådgiver barn på flukt Camilla Engeset
Spesialrådgiver barns rettigheter Sanne Hofman
13.00 - 13.05  PRESS
Sentralstyremedlem Margrete Bjørge Katanasho
Usman Bashir
13.05 - 13.10  SOS-BARNEBYER
Leder for nasjonale programmer Sissel Aarak
Rådgiver Heidi Melby
13.10 - 13.45  Felles spørsmålsrunde
13.45 - 14.05  Pause
  Felles høringsrunde med 7 instanser
14.05 - 14.10  KUN
Seniorrådgiver Helga Eggebø
14.10 - 14.15  NORSK FOLKEHJELP
Politisk rådgiver Lise Mensner
Politisk rådgiver generalsekretær Kari Eliassen
14.15 - 14.20  FLYKTNINGHJELPEN
Seniorrådgiver Pål Nesse
14.20 - 14.25  AMNESTY INTERNATIONAL NORGE
Generalsekretær John Egenæs
Kampanjeleder Nina Langslet
Aksjonskoordinator Katinka Asplin
14.25 - 14.30  SELVHJELP FOR INNVANDRERE OG FLYKTNINGER (SEIF)
Org. leder Gerd Fleischer
Prosjektleder Georg Schjerven Hansen
14.30 - 14.35  MIRA RESSURSSENTER FOR KVINNER MED MINORITETSBAKGR
Leder Fakhra Salimi
Prosjekt- og aktivitetsansvarlig Khansa Ali
Adm. ansvarlig Gro Elisabeth Høye Kvigne
14.35 - 14.40  ANTIRASISTISK SENTER
Leder Rune Berglund Steen
Nestleder Mari Linløkken
Rådgiver Maria Wasvik
14.40 - 15.15  Felles spørsmålsrunde
15.15 - 15.25  Pause
  Felles høringsrunde med 6 instanser
15.25 - 15.30  FORENINGEN AV TOLVTE JANUAR
Operasjonsleder Evy Ellingvåg
15.30 - 15.35  DEN ORTODOKSE KIRKEN OG FILOXENOS.ORG
Fader Christoforos Schuff
15.35 - 15.40  MENNESKER I LIMBO
Styreleder og biskop emeritus Tor B Jørgensen
15.40 - 15.45  FOREIGN SKILLED WORKERS IN NORWAY
Siavash Alikhani
Pendar Khoshbakht
15.45 - 15.50  VERGEFORENINGEN FØLGESVENNEN
Styremedlem Eirin Strifeldt
Nestleder Ine Johannessen
15.50 - 15.55  SPERANZA FILM
Margreth Olin
15.55 - 16.25  Felles spørsmålsrunde

Høringen vil foregå i Høringssal 1 i Akersgt. 18. Vi gjør oppmerksom på at høringene normalt vil bli overført direkte på Stortingets nett-TV.

Høringene avholdes etter regler gitt i Stortingets forretningsorden, § 27.

Høring