Program for

Åpen høring i Stortingets kommunal- og forvaltningskomité torsdag 28. april 2016

Kommunal- og forvaltningskomiteen har besluttet å holde åpen høring i følgende sak:
Endringar i utlendingslova (pågriping og fengsling i samband med 48-timarprosedyren)

Prop. 91 L (2015-2016)

Høringsprogram
Torsdag 28. april 2016 
10.15 - 10.25  NOAS
Rådgiver Mari Seilskjær
Rådgiver Marek Linha
Rådgiver André Møkkelgjerd

Høringen vil foregå i Høringssal 1 i Akersgt. 18. Vi gjør oppmerksom på at høringene normalt vil bli overført direkte på Stortingets nett-TV.

Høringene avholdes etter regler gitt i Stortingets forretningsorden, § 27.