Program for

Åpen høring i Stortingets helse- og omsorgskomité torsdag 28. april 2016

Helse- og omsorgskomiteen har besluttet å holde åpen høring i følgende sak:
Lov om endring av juridisk kjønn (Prop. 74 L (2015-2016))
Høringsprogram
Torsdag 28. april 2016 
14.30 - 14.35  FORBUNDET FOR TRANSPERSONER I NORGE
Jan Elisabeth Lindvik, leder
John Jeanette Solstad Remø, nestleder
14.35 - 14.40  AMNESTY INTERNATIONAL
Patricia Kaatee, politisk rådgiver
Stein Wolff Frydenlund, ressursperson identitetsbasert diskriminering
14.40 - 14.45  HARRY BENJAMIN RESSURSSENTER (HBRS)
Tone Maria Hansen, daglig leder
Mikael Scott Bjerkeli, styreleder
Ivan Holt, styremedlem
14.45 - 14.50  FRI - FORENINGEN FOR KJØNNS- OG SEKSUALITETSMANGFOLD (TIDL. LLH)
Ingvild Endestad, leder
Eirik Aimar Engebretsen, juridisk rådgiver
14.50 - 14.55  SKEIV UNGDOM
Eirik Rise, leder
James Dickson, leder kjønnspolitisk utvalg
Aleksander Sørlie
14.55 - 15.00  SEX OG SAMFUNN
Tore Holte Follestad, ass. dagl. leder
Anders Røyneberg, prosjektleder samtalegruppe for unge trans*personer

Høringen vil foregå i Høringssal 2 i Akersgata 18. Vi gjør oppmerksom på at høringene normalt vil bli overført direkte på Stortingets nett-TV.

Høringene avholdes etter regler gitt i Stortingets forretningsorden, § 27.

Høring