Program for

Åpen høring i Stortingets finanskomité tirsdag 14. juni 2016

Finanskomiteen har besluttet å holde åpen høring i følgende sak:
Endringer i ligningsloven (land-for-land-rapportering til skattemyndighetene) (Prop. 120 L (2015-2016))
Høringsprogram
Tirsdag 14. juni 2016 
08.30 - 08.35  NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON
Ingebjørg Harto, direktør for næringspolitikk
Maj Hines Grape, advokat
08.35 - 08.40  TAX JUSTICE NETWORK - NORGE
Sigrid Klæboe Jacobsen, daglig leder
Peter Ringstad, politisk rådgiver
08.40 - 08.45  CHANGEMAKER
Tuva Widskjold, påtroppende leder
Ingrid Holmedal, nestleder
08.45 - 08.50  PUBLISH WHAT YOU PAY NORGE
Mona Thowsen, generalsekretær
08.50 - 08.55  FAGFORBUNDET
Roger Heimli, politisk ledelse
Fanny Voldnes, leder samfunnsøkonomisk enhet
08.55 - 09.00  NORSK REDAKTØRFORENING
Arne Jensen, generalsekretær
09.00 - 09.05  NORSK ØKO-FORUM
Olav Norheim, nestleder
09.05 - 09.10  REDD BARNA
Catharina Bu, utviklingspolitisk rådgiver
09.10 - 09.15  TRANSPARENCY INTERNATIONAL NORGE
Guro Slettemark, generalsekretær
09.15 - 09.35  SPØRSMÅL OG SVAR

Høringen vil foregå i Høringssal 1 i Akersgt. 18. Vi gjør oppmerksom på at høringene normalt vil bli overført direkte på Stortingets nett-TV.

Høringene avholdes etter regler gitt i Stortingets forretningsorden, § 27.