Program for

Åpen høring i Stortingets næringskomité torsdag 19. januar 2017

Næringskomiteen har besluttet å holde åpen høring i følgende sak:
Endring og utvikling - En fremtidsrettet jordbruksproduksjon

Meld. St. 11 (2016-2017)

Høringsprogram
Torsdag 19. januar 2017 
11.00 - 11.10  NORGES BONDELAG
Lars Petter Bartnes, leder
Per Skorge, generalsekretær
Arild Bustnes, næringspolitisk sjef
11.10 - 11.20  NORSK BONDE- OG SMÅBRUKARLAG
Arne Lofthus, politisk nestleder
Olaf Godli, generalsekretær
Johan Warlo, rådgiver
11.20 - 11.35  FELLES SPØRSMÅLSRUNDE
11.35 - 11.40  NHO MAT OG DRIKKE
Gaute Lenvik, direktør
André Monsrud, fagsjef
11.40 - 11.45  HOVEDORGANISASJONEN VIRKE
Jarle Hammerstad, leder næringspolitikk
11.45 - 11.50  NORTURA SA
Kjell S. Rakkenes, direktør næringspolitikk
Sveinung Svebestad, styreleder
Hans Thorn Wittussen, konserndirektør
11.50 - 11.55  KJØTT- OG FJØRFEBRANSJENS LANDSFORBUND
Bjørn-Ole Juul-Hansen, adm. dir.
Ståle Gausen, styreleder
11.55 - 12.00  NORSKE FELLESKJØP
Anne Jødahl Skuterud, styreleder
Lars Fredrik Stuve, adm. dir.
John Arne Ulvan, adm. dir Felleskjøpet Agri
12.00 - 12.05  NORSK LANDBRUKSSAMVIRKE
Ola Hedstein, adm. dir.
Eirik Nedrelid, direktør kommunikasjon og samfunnskontakt
12.05 - 12.10  KORNBØNDENES INTERESSEORGANISASJON
John Lilleborge, leder
Håkon Tørrestad, nestleder
Harald Solberg, sekretær
12.10 - 12.15  NORSK GARTNERFORBUND
Katrine Røed Meberg, generalsekretær
Eystein Ruud, styreleder
Sidsel Bøckman, seniorrådgiver
12.15 - 12.20  GARTNERHALLEN SA
Anders Nordlund, styreleder
12.20 - 12.35  FELLES SPØRSMÅLSRUNDE
12.35 - 13.05  PAUSE
13.05 - 13.10  MEIERIBRANSJENS LANDSFORBUND
Bent Myrdahl, adm. dir. Q-Meieriene
Erik Volden, konsernsjef Kavli
Karl Johan Ingvaldsen, styreleder Q-Meieriene
13.10 - 13.15  TINE SA
Trond Reierstad, styreleder
Johnny Ødegård, konserndirektør
Bjørn Strøm, leder politikk og samfunnskontakt
13.15 - 13.20  Q-MEIERIENE PRODUSENTFORENING
Trond Refve, leder Q-Produsentforening
Geir Vestly, sekretær
13.20 - 13.25  SYNNØVE FINDEN
Trond Haug, adm. dir.
Lars Tretteteig, CFO Scandza AS
13.25 - 13.30  TYR
Leif Helge Kongshaug, styreleder
Oddbjørn Flataker, daglig leder
13.30 - 13.35  NORSK SAU OG GEIT
Lars Erik Wallin, generalsekretær
Erica Hogstad Fjæran, rådgiver
13.35 - 13.40  NORSK FJØRFELAG
Karianne Fuglerud Ingerø, redaktør
Tone Steinsland, styremedlem
13.40 - 13.45  NORGES PELSDYRALSLAG
Knut Berg, adm. dir.
Guri Wormdahl, kommunikasjonssjef
13.45 - 13.50  NORSK BUFE
Hilde Riis, leder
13.50 - 14.05  FELLES SPØRSMÅLSRUNDE
14.15 - 14.20  NORSK SENTER FOR ØKOLOGISK LANDBRUK (NORSØK)
Kristin Sørheim, forsker
14.20 - 14.25  OIKOS - ØKOLOGISK NORGE
Regine Andersen, daglig leder
Jostein Trøite, styreleder
14.25 - 14.30  DEBIO
Emil Mohr, seniorrådgiver
14.30 - 14.35  NOAH - FOR DYRS RETTIGHETER
Siri Martinsen, leder/ veterinær
Anne Lise Nygaard, vegetaransvarlig
14.35 - 14.40  DYREVERNALLIANSEN
Live Kleveland, kommunikasjonsleder
Martine S. B. Lie, politisk trainee
14.40 - 14.45  HOFF SA
Knut Norland, salgsdirektør/ næringspolitisk sjef
14.45 - 14.50  BONDENS MARKED NORGE
Randi L. Gjertsen, daglig leder
14.50 - 14.55  NORSK NÆRINGS- OG NYTELSESMIDDELARBEIDERFORBUND
Ann Elise Hildebrandt, forbundssekretær
14.55 - 15.00  DAGLIGVARELEVERANDØRENES FORENING
Bjørn Eidem, rådgiver
Helge Hasselgård, adm. dir.
15.00 - 15.15  FELLES SPØRSMÅLSRUNDE
15.15 - 15.30  PAUSE
15.30 - 15.35  NORGES BYGDEKVINNELAG
Ellen Krageberg, leder
Cesilie Aurbakken, generalsekretær
Astrid Seime, rådgiver
15.35 - 15.40  NORGES BYGDEUNGDOMSLAG
Tora Voll Dombu, styreleder
Arne Undheim, generalsekretær
15.40 - 15.45  ALLIANSEN NY LANDBRUKSPOLITIKK
Kathrine Kinn, styremedlem
Snorre Skage, styremedlem
15.45 - 15.50  GEITBØNDER FRA HEDMARK
Stein Vaaler, gardbruker
Sigurd Leirvik Brekk, gardbruker
Ellen Marie Tangen, småbruker
Hans Bondal, småbruker
15.50 - 15.55  KOMMUNENE I VALDRES
Kjell Berge Melbybråten, ordfører i Øystre Slidre
15.55 - 16.00  SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE
Gunn Iversen Stokke, fylkesvaraordfører
16.00 - 16.05  NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE
Terje Sørvik, fylkesråd for regional utvikling
16.05 - 16.10  NORSKE LANDBRUKSTENESTER
Harald Lie, styreleder
16.10 - 16.15  LANDKREDITT SA
Anders Sigstad, organisasjonssjef
16.15 - 16.20  DEN NORSKE VETERINÆRFORENING
Gunnar Dalen, sentralstyremedlem
16.20 - 16.25  NORSK SETERKULTUR
Svein Løken, gardbruker/ regnskapsfører
Hans Bondal, småbruker
16.25 - 16.40  FELLES SPØRSMÅLSRUNDE
16.50 - 16.55  JØNSBERG VGS
Maren Glomsås Braanaas
Marie Haug
Sigrid Dahl
16.55 - 17.00  FAGFOLK FOR ET BÆREKRAFTIG JORDBRUK
Arne Grønlund, seniorforsker
Birger Svihus, professor
Kristen Fretheim, dr. ing.
17.00 - 17.05  NATURBRUKSKOLENES FORENING
Rita Backer Natvig, daglig leder
17.05 - 17.10  SPIRE
Anna Karlsson, leder
Kathrine Kinn, Spires kjernegruppe
17.10 - 17.15  NATUR OG UNGDOM
Gaute Eiterjord, første nestleiar
Silje Strøm, prosjektkoordinator Grønt Spatak
17.15 - 17.20  SABIMA
Anna Blix, rådgiver
17.20 - 17.35  FELLES SPØRSMÅLSRUNDE

Høringen vil foregå i Høringssal 2 i Akersgata 18. Vi gjør oppmerksom på at høringene normalt vil bli overført direkte på Stortingets nett-TV.

Høringene avholdes etter regler gitt i Stortingets forretningsorden, § 27.

Høring