Program for

Åpen høring i Stortingets familie- og kulturkomité mandag 30. oktober 2017

Familie- og kulturkomiteen har besluttet å holde åpen høring i følgende sak:
Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen)

Prop. 1 S (2017-2018)

Høringsprogram
Mandag 30. oktober 2017 
09.00 - 09.05  ISLAMSK RÅD NORGE
Zaeem Shoukat, styreleder
Smaira Iqbal, styremedlem
Yasir Ahmed, styremedlem
09.05 - 09.10  KIRKERÅDET, DEN NORSKE KIRKE
Kristin Gunleiksrud Raaum, leder Kirkerådet
Jens-Petter Johnsen, direktør Kirkerådet
Jan Rune Fagermoen, administrasjonsdirektør
Ingeborg Dybvig, kommunikasjonsdirektør
09.10 - 09.15  KA ARBEIDSGIVERORGANISASJON FOR KIRKELIGE VIRKSOMHETER
Frank Grimstad, administrerende direktør
Marit Halvorsen Haougsnæs, direktør
Øystein Dahle, direktør
Marit Momrak Wright, kommunikasjonssjef
09.15 - 09.20  PRESTEFORENINGEN
Martin Enstad, leder
09.20 - 09.25  SJØMANNSKIRKEN - NORSK KIRKE I UTLANDET
Ørnulf Steen, generalsekretær
Sissel Mæland, kommunikasjonssjef
09.25 - 09.30  HUSEIERNES LANDSFORBUND
Morten Andreas Meyer, generalsekretær
Kristin Gyldenskog, leder samfunnsavdelingen
09.30 - 09.35  EIENDOM NORGE - BRANSJEFORENINGEN FOR EIENDOMSMEGLINGSFORETAK
Christian Va, adm.direktør
Erik LUndesgaard, kommunikasjonssjef
09.35 - 09.40  FRAMTIDEN I VÅRE HENDER
Anja Bakken Riise, leder
Carin Leffler, rådgiver
Ida Thomassen, politisk rådgiver
09.40 - 09.45  UNGE FUNKSJONSHEMMEDE
Synne Lerhol, generalsekretær
Cecilie Haga, fagpolitisk rådgiver
09.45 - 09.50  LO
Julie Lødgrup, 1. sekretær
Synnøve Konglevoll, spesialrådgiver
Renée Rasmussen, spesialrådgiver
09.50 - 09.55  NORSK TJENESTEMANNSLAG (NTL)
Leif Helland, forbundssekretær
Christopher Gambert, plasstillitsvalgt, Likestillings- og diskrimineringsombudet
Joachim Frivold, forbundssekretær
09.55 - 10.00  FELLESORGANISASJONEN (FO)
Irmelin S. Tjelflaat, FOs forbundsledelse
Ane Lindholt, rådgiver
10.00 - 10.05  FAGFORBUNDET
Randi Røvik, rådgiver utredningsenheten
Ingrid Buset, rådgiver utredningsenheten
Aina Larssen, rådgiver seksjon helse og sosial
10.05 - 10.10  NHO
Nina Melsom, direktør arbeidsliv
Benedicte Staalesen Nilsen, myndighetskontakt
10.10 - 10.25  Pause
10.25 - 10.30  UNGDOM OG FRITID
Christina Søgård, generalsekretær
Amund Rørh Hegglund, samfunnskontakt og internasjonalt ansvarlig
10.30 - 10.35  RØDE KORS
Mads Harlem, seksjonsleder
Per Anders Langerød, rådgiver
10.35 - 10.40  BARNEOMBUDET
Anne Lindboe, Barneombud
Tone Foss Aspevoll, kommunikasjonssjef
Sanne Hofman, seniorrådgiver
10.40 - 10.45  FOR FANGERS PÅRØRENDE
Hanne Hamsund, daglig leder
Anne Berit Sandvik, seniorrådgiver
10.45 - 10.50  FORENINGEN FOR SOSIAL ARBEID - ICSW NORGE
Kirsten Rytter, styremedlem
Njål Petter Svensson, leder
10.50 - 10.55  FELLESSKAP MOT SEKSUELLE OVERGREP (FMSO)
Rannveig Kvifte Andresen, daglig leder
Ingvild Hestad Torkelsen, daglig leder
10.55 - 11.00  FORANDRINGSFABRIKKEN STIFTELSE
Glorija, Proff i Forandringsfabrikken
Fredrik, Proff i Forandringsfabrikken
11.00 - 11.05  ADOPTERTE
Alf Berg Henriksen, sekretær
Kari Trosvik, medlem
11.05 - 11.10  ORGANISASJONEN FOR BARNEVERNSFORELDRE
Regine Moen, hovedstyremedlem
Anne Hammergren, nestleder
11.10 - 11.15  LANDSFORENINGEN FOR BARNEVERNSBARN
Caroline Myklebost, daglig leder
Vilde Adopfsen, styreleder
11.15 - 11.20  IDEELT BARNEVERNSFORUM
May Lisebeth Smeby, Frelsesarmeen
Heidi Brynhildsen, Kirkens Bymisjon
11.20 - 11.35  Pause
11.35 - 11.40  NORSK FOSTERHJEMSFORENING
Tove Wahlstrøm, generalsekretær
Marianne Oftedahl, fagansvarlig
Torunn Hauen Aks, styreleder
11.40 - 11.45  STIFTELSEN KIRKENS FAMILIEVERN
Morten Müller-Nilssen
Benita Christensen, direktør
11.45 - 11.50  VOKSNE FOR BARN
Randi Talseth, generalsekretær
Karin Källsmyr, avdelingsleder
11.50 - 11.55  PRESS
Øystein Kolstad Kvalø, leder
Mina Vinje, politisk nestleder
11.55 - 12.00  REDD BARNA
Thale Skybak, seksjonsleder Norgesprogrammet
Stian Eiet Hamberg, rådgiver Norgesprogrammet
12.00 - 12.05  BLÅ KORS NORGE
Magnar Lie, direktør, divisjon barn, omsorg og frivillighet
Solveig Mjølsnes, direktør, divisjon opplæring
Anders Blixhavn, kommunikasjonsrådgiver
12.05 - 12.10  UNICEF NORGE
Ivar Stokkereit, fagansvarlig
12.10 - 12.15  SOS-BARNEBYER
Sissel Aarak, leder for nasjonale programmer
Liv Marie Melby, rådgiver for nasjonale programmer
12.15 - 12.50  Pause
12.50 - 12.55  YRKESORGANISASJONENES SENTRALFORBUND - YS
Hege Herø, fagansvarlig likestilling
12.55 - 13.00  NORSK SYKEPLEIERFORBUND
Solveig Kopperstad Bratseth, nestleder
Kari Tangen, ass. forhandlingssjef
13.00 - 13.10  FRI - FORENINGEN FOR KJØNNS- OG SEKSUALITETSMANGFOLD
Invdil Endestad, leder
Arne Andreas Opheim, kommunikasjonsrådgiver
Synne Hall Arnøy, leder Rosa kompetanse
13.10 - 13.15  SKEIV VERDEN
Susanne Demou Øvergaard, generalsekretær
Timothy Szlachetko, styreleder
13.15 - 13.20  SEX OG POLITIKK
Ellen Marie Hansen, seniorrådgiver
Tor-Hugne Olsen, daglig leder
Charlotte Andersen, seniorrådgiver
13.20 - 13.25  REFORM - RESSURSSENTER FOR MENN OG SENTER FOR LIKESTILLING
Are Saastad, daglig leder REFORM
Hedda Hakvåg, seniorrådgiver REFORM
Åsta Lovise Einstabland, leder, Senter for likestilling
13.25 - 13.30  STIFTELSEN KUN OG LIKESTILLINGSSENTERET
Mari Wattum, daglig leder Stiftelsen KUN
Goro Ree-Lindstad, direktør Likestillingssenteret
13.30 - 13.35  FOKUS - FORUM FOR KVINNER OG UTVIKLINGSSPØRSMÅL
Gro Lindstad, daglig leder
13.35 - 13.40  AKKS NORGE
Ane Kiran, daglig leder
Rhiannon Edwards, styreleder
Ingunn Sand, styremedlem
13.40 - 13.45  MEDIEBEDRIFTENES LANDSFORENING
Randi S. Øgrey, adm. direktør
Bjørn Wisted, fagsjef
13.45 - 13.50  LANDSLAGET FOR LOKALAVISER (LLA)
Thomas Bruvik, nestleder i LLA
Rune Hetland, generalsekretær i LLA
13.50 - 13.55  SÁLAS - SAMISK FORLEGGER- OG AVISFORENING
Geir Wulff, redaktør Ságat
Kari Lisbeth Hermansen, redaktør Ávvir
13.55 - 14.00  NORSK JOURNALISTLAG
Hege Iren Frantzen, leder
Dag Idar Tryggestad, nestleder
Trond Idås, rådgiver
14.00 - 14.05  NORSK REDAKTØRFORENING
Arne Jensen, generalsekretær
Reidun Kjelling Nybø, ass. generalsekretær
14.05 - 14.10  NORSK KRITIKERLAG
Ida Habbestad, styreleder
14.10 - 14.25  Pause
14.25 - 14.30  NOPA - NORSK FORENING FOR KOMPONISTER OG TEKSTFORFATTERE
Ingrid Kindem, styreleder
Tove Bøygard, nestleder
Marthe Vee, kommunikasjonsansvarlig
Tine Tangestuen, adm. leder
14.30 - 14.35  NORSK KOMPONISTFORENING
Jørgen Karlstrøm, styreleder
Stine Sørlie, nestleder
14.35 - 14.40  ATRISTORGANISASJONEN GRAMART
Elin Aamodt, daglig leder
Anders Nielsen, kommunikasjonsrådgiver
14.40 - 14.45  MUSIKERNES FELLESORGANISASJON (MFO)
Hans Ole Rian, forbundsleder
Christine Thomassen, nestleder
Anders Hovind, nestleder
14.45 - 14.50  NORSK MUSIKKRÅD
Bjarne Dæhli, generalsekretær
14.50 - 14.55  KORALLIANSEN
Åsmund Mæhle, generalsekretær Norges Korforbund
Ole Alexander Østhassel, styreleder i Ung kirkesang
Inga Sandve, daglig leder i FONOKO
Victoria Liedbergius, daglig leder i Ung i kor
Jon G. Olsen, daglig leder i Norsk sangerforum
14.55 - 15.00  NORGES MUSIKKORPS FORBUND
Rita Hirsum Lystad, president
Karl Ole Midtbø, generalsekretær
15.00 - 15.05  MUSIKKUTSTYRSORDNINGEN
Rhiannon Hovden Edwards, daglig leder
Christian Wadahl Uhle, styreleder
15.05 - 15.10  MUSIKKFORLEGGERNE
Kai Robøle, styreleder
15.10 - 15.15  JAZZFESTIVALENE I TRONDHEIM, KONGSBERG, BERGEN, STAVANGER, HAUGESUND OG OSLO
Kai Gustavsen, daglig leder
Edvard Askeland, daglig leder
15.15 - 15.20  NORSK JAZZFORUM
Gry Bråtømyr, daglig leder
15.20 - 15.25  NORSK VISEFORUM
Audun Reithaug, daglig leder

Høringen vil foregå i Høringssal 2 i Akersgata 18. Vi gjør oppmerksom på at høringene normalt vil bli overført direkte på Stortingets nett-TV.

Høringene avholdes etter regler gitt i Stortingets forretningsorden, § 27.