Program for

Åpen høring i Stortingets energi- og miljøkomité torsdag 26. oktober 2017

Energi- og miljøkomiteen har besluttet å holde åpen høring i følgende sak:
Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til energi- og miljøkomiteen)

Prop. 1 S (2017-2018)

Høringsprogram
Torsdag 26. oktober 2017 
08.30 - 08.35  DEN NORSKE TURISTFORENING (DNT)
Anne-Mari Planke, avdelingsleder friluftsliv
Anne Mari Aamelfot Hjelle, avdelingsleder naturforvaltning
08.35 - 08.40  NORSK FRILUFTSLIV
Lasse Heimdal, generalsekretær
Siri Meland, fagsjef samfunnskontakt
08.40 - 08.45  FRILUFTSRÅDENES LANDSFORBUND
Asgeir Knudsen, kommunikasjonsrådgiver
Tina Bringslimark, rådgiver
Morten Dåsnes, daglig leder
08.45 - 08.50  SYKLISTENES LANDSFORENING
Mats Mikael Larsen, rådgiver
Øyvind Aas, kommunikasjonsrådgiver
08.50 - 08.55  NATURVERNFORBUNDET
Silje Lundberg, leder
Arnodd Håpnes, fagleder
08.55 - 09.00  NATUR OG UNGDOM
Ingrid Skjoldvær, leder
Jørgen Næss Karlsen, sentralstyremedlem
09.00 - 09.05  SABIMA
Anna Blix, rådgiver
Christian Steel, generalsekretær
09.05 - 09.15  Spørsmål fra komiteens medlemmer til innlederne over
09.15 - 09.20  MILJØSTIFTELSEN ZERO
Kåre Gunnar Fløystad, fagsjef
Einar Wilhelmsen, fagansvarlig Fornybar Energi
Sindre Stub, rådgiver
Camilla Svendsen Skriung
09.20 - 09.25  REGNSKOGFONDET
Lars Løvold, daglig leder
Nils Hermann Ranum, leder policyavdelingen
Anders Haug Larsen, policyrådgiver
09.25 - 09.30  WWF VERDENS NATURFOND
Eirik Lindebjerg, rådgiver
Ingrid Lomelde, miljøpolitisk leder
Nina Jensen, generalsekretær
09.30 - 09.35  NORSKE LAKSEELVER
Torfinn Evensen, generalsekretær
Erik Sterud, fagsjef
09.35 - 09.40  NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND
Siri Parmann, fagsjef
Øyvind Fjeldseth, fagkonsulent
Espen Farstad, informasjonssjef
09.40 - 09.45  GENØK
Odd-Gunnar Wikmark, seksjonsleder
Anne Ingeborg Myhr, direktør
09.45 - 09.55  Spørsmål fra komiteens medlemmer til innlederne over
09.55 - 10.45  Pause
10.45 - 10.50  LANDSORGANISASJONEN I NORGE
Are Tomasgard, LO sekretær
Olav Lie, rådgiver
Anne-Beth Skrede, rådgiver
10.50 - 10.55  FELLESFORBUNDET
Jørn Prangerød, rådgiver
10.55 - 11.00  EL OG IT FORBUNDET
Bjørn Fornes, leder av forhandlingsavdelingen
Robert Kippe, kommunikasjonssjef
11.00 - 11.05  INDUSTRI ENERGI
Johnny Håvik, spesialrådgiver
Frode Alfheim, forbundsleder
Barbro Auestad, områdeleder Samfunnspolitisk avdeling
11.05 - 11.10  NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON (NHO)
Gjermund Løyning, avdelingsdirektør myndighetskontakt
Christoffer Sahl, seniorrådgiver
Per Anker-Nilssen, seniorrådgiver
11.10 - 11.15  TEKNA - TEKNISK-NATURVITENSKAPELIG FORENING
Lise Lyngsnes Randeberg, president
Thor Egil Braadland, seniorrådgiver
11.15 - 11.20  HOVEDORGANISASJONEN VIRKE
Camilla Gramstad, miljøansvarlig
Jarle Hammerstad, leder Næringspolitikk
11.20 - 11.25  NORSK INDUSTRI
Stein Lier-Hansen, adm.direktør
Runar Rugtvedt, bransjesjef
Øyvind Slåke, fagsjef
11.25 - 11.35  Spørsmål fra komiteens medlemmer til innlederne over
11.35 - 11.40  KONKRAFT
Roger Pedersen, sekretariatsleder
Inger Hoff, rådgiver
11.40 - 11.45  UNIVERSITETET I BERGEN (OGSÅ FOR SINTEF OG NTNU)
Finn Gunnar Nielsen, professor
11.45 - 11.50  MASKINENTREPRENØRENES FORBUND
Julie M. Brodtkorb, adm.direktør
Stein Gunnes, sjeføkonom
Håvard Almås, fagsjef næringspolitikk
Siri Ulvin, informasjonssjef
11.50 - 11.55  STIFTELSEN MARITIMT FORUM
Tord Dale, daglig leder
11.55 - 12.00  FORUM FOR MILJØTEKNOLOGI
Marianne Lie, sekretariatsleder
Kristin Karlstad, styreleder Elkem
Toini Løvseth, styremedlem Alcoa
Marit Ytreeide, rådgiver
12.00 - 12.05  KYSTREDERIENE
Tor Arne Borge, adm.direktør
Kenneth Erdal, næringspolitisk rådgiver
12.05 - 12.10  NORGES REDERIFORBUND
Amund Drønen Ringdal, næringspolitisk direktør
Thomas Saxegaard, seksjonsleder
Kevin Luneborg Thomasssen, rådgiver
12.10 - 12.20  Spørsmål fra komiteens medlemmer til innlederne over
12.20 - 12.50  Lunsj
12.50 - 12.55  ENERGI NORGE
Bendik, Solum Whist, myndighetskontakt
Oluf Ulseth, adm.direktør
Eivind Heløe, direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt
Ingvar Solberg, næringspolitisk rådgiver
12.55 - 13.00  SMÅKRAFTFORENINGA
Knut Olav Tveit, daglig leder
Bjørn Lauritzen, styreleder
13.00 - 13.05  KRAFTFYLKA
Niklas Kalvø Tessem, daglig leder
13.05 - 13.10  DISTRIKTSENERGI
Knut Lockert, daglig leder
13.10 - 13.15  NORSK OLJE OG GASS
Tommy Hansen, direktør kommunikasjon og næringspolitikk
Hildegunn Blindheim, direktør kima og miljø
Stephen Bull, SVP Carbon Capture og Storage Statoil
13.15 - 13.20  ENERGIGASS NORGE
Tore Woll, daglig leder
Leiv Arne Marhaug
13.20 - 13.25  DRIVKRAFT NORGE (TIDL. NORSK PETROLEUMSINSTITUTT)
Inger-Lise M. Nøstvik, generalsekretær
Einar Gotaas, fagsjef
13.25 - 13.30  ELEKTROFORENINGEN (EFO)
Frank Jaegtnes, adm.direktør
13.30 - 13.40  Spørsmål fra komiteens medlemmer til innlederne over
13.40 - 13.45  NORGES FORSKNINGSRÅD
John-Arne Røttingen, adm.direktør
Fridtjof Unander, divisjonsdirektør
13.45 - 13.50  ABELIA
Tarje Bjørgum, leder klima og helse
Hilde Widerøe Wibe, direktør næringspolitikk
13.50 - 13.55  KUNNSKAPSSENTER FOR LAKS
Trond Rafoss
Helge Samuelsen
13.55 - 14.00  NORSK HYDROGENFORUM
Kristian E. Vik, generalsekretær
Steffen Møller-Holst, styreleder
Knut Olav Tveit, vara styremedlem
14.00 - 14.05  ELECTRIC VEHICLE UNION ASBL
Rune Haaland, president
14.05 - 14.10  NORSK ELBILFORENING
Christina Bu, generalsekretær
Erik Lorentzen, senior fagrådgiver
14.10 - 14.15  NORSK FJERNVARME
Heidi Juhler, daglig leder
Trygve Mellvang-Berg, kommunikasjonssjef
14.15 - 14.20  NORSK VARMEPUMPEFORENING
Rolf Iver Mytting Hagemoen, daglig leder
14.20 - 14.25  NORWEA
Øistein Galaaen, direktør
Daniell Jørgen Willoch, rådgiver
14.25 - 14.35  Spørsmål fra komiteens medlemmer til innlederne over
14.35 - 14.45  Pause
14.45 - 14.50  KS
Torild Fagerbekk, avdelingsdirektør
Kjetil Bjørklund, fagleder
Sten Celius, seniorrådgiver
14.50 - 14.55  KS BEDRIFT
Asle Strand, direktør KS Bedrift Energi
14.55 - 15.00  LANDSSAMANSLUTNINGA AV VASSKRAFTKOMMUNAR (LVK)
Torfinn Opheim, leder
Stein Erik Stinessen, sekretariat
15.00 - 15.05  NORSK VANN
Toril Hofshagen, direktør
Arne Haarr, rådgiver
15.05 - 15.10  HOLD NORGE RENT
Lise Gulbransen, daglig leder
15.10 - 15.15  AVFALL NORGE
Nancy Strand, adm.direktør
Torbjørn Sølsnæs, kommunikasjonssjsef
15.15 - 15.20  NÆRINGSLIVETS NOX-FOND
Tommy Johnsen, daglig leder
15.20 - 15.25  BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING
Steinar Fretheim, direktør boligpolitikk og kommunikasjon
Rananveig Landet, direktør miljø og energipolitikk
15.25 - 15.30  NORSKE BOLIGBYGGELAGS LANDSFORBUND (NBBL)
Thor Eek, adm.direktør
Ketil Krogstad, spesialrådgiver
15.30 - 15.40  Spørsmål fra komiteens medlemmer til innlederne over
15.40 - 15.45  NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG
John Petter Løvstad, ass. generalsekretær
15.45 - 15.50  NORGES BONDELAG
Lars Petter Bartnes, leder
Per Skorge, generalsekretær
Arild Bustnes, næringspolitisk sjef
15.50 - 15.55  NORGES SKOGEIERFORBUND
Erik Lahnstein, adm.direktør
Erlend Grøner Krogstad, rådgiver
15.55 - 16.00  NORSKOG
Benthe E. Løvenskiold, næringspolitisk sjef
16.00 - 16.05  NORGES VERDENSARV
Rita Johansen, styrets nestleder
16.05 - 16.10  FAGFORENINGEN NATURVITERNE
Dagfinn Hatløy, forbundsleder
Trygve Ulset, politisk utreder
16.10 - 16.15  SJØMAT NORGE
Geir Ove Ystmark, adm.direktør
Aina Valland, direktør næringsutvikling og samfunnskontakt
16.15 - 16.20  NOAH - FOR DYRS RETTIGHETER
Siri Martinsen, leder
Kaisa Hautala, fagsjef for bærekraft
Katrin Vels, jurist
16.20 - 16.30  Spørsmål fra komiteens medlemmer til innlederne over
16.30 - 16.35  BRYGGERI- OG DRIKKEVAREFORENINGEN
Petter Nome, direktør
16.35 - 16.40  NELFO
Tore Strandskog, næringspolitisk direktør
Andreas Aamodt, energipolitisk rådgiver
16.40 - 16.45  NORSK FORENING MOT STØY
Ulf Winther, generalserketær
Steven Gersh seniorrådgiver
16.45 - 16.50  FORUM FOR UTVIKLING OG MILJØ
Borghild Tønnessen-Krokan, daglig leder
Eirik Lindebjerg, utviklingsrådgiver
16.50 - 16.55  FRAMTIDEN I VÅRE HENDER
Anja Bakken Riise, leder
Håkon Lindahl, fagsjef
Ida Thomassen, politisk rådgiver
16.55 - 17.00  KIRKENS NØDHJELP
Håkon Grindheim, rådgiver
Ingrid Aas Borge, rådgiver
Lisa Sivertsen, avdelingsleder Politikk og Samfunn
17.00 - 17.05  CHANGEMAKER
Tuva Widskjold, leder
Idunn Lavik, leder Changemakers klimautvalg
17.05 - 17.10  SPIRE
Hege Skarrud, politisk nestleder
Mathias Malmgren, organisatorisk nestleder
17.10 - 17.20  Spørsmål fra komiteens medlemmer til innlederne over

Høringen vil foregå i Høringssal 1 i Akersgt. 18. Vi gjør oppmerksom på at høringene normalt vil bli overført direkte på Stortingets nett-TV.

Høringene avholdes etter regler gitt i Stortingets forretningsorden, § 27.

Høring