Program for

Åpen høring i Stortingets kommunal- og forvaltningskomité tirsdag 24. april 2018

Kommunal- og forvaltningskomiteen har besluttet å holde åpen høring i følgende sak:
Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven)

Prop. 46 L (2017-2018)

Høringsprogram
Tirsdag 24. april 2018 
10.15 - 10.45  KS
Bjørn Arild Gram, nestleder
Lasse Hansen, adm.dir
Helge Eide, områdedirektør
Frode Lindtvedt , avdelingsdirektør
  Felles høring med tre instanser
10.45 - 10.50  NORGES KOMMUNEREVISORFORBUND
Per Olav Nilsen, styreleder
Rune Tokle, daglig leder
10.50 - 10.55  FORUM FOR KONTROLL OG TILSYN
Benedikte Muruvik Vonen, styreleder
Anne-Karin Femanger Pettersen, generalsekretær
10.55 - 11.00  DEN NORSKE REVISORFORENING
Per Hanstad, adm. direktør
Harald Brandsås, fagdirektør
11.00 - 11.10  Felles spørsmålsrunde
11.10 - 11.20  Pause
  Felles høring med to instanser
11.20 - 11.25  OSLO KOMMUNE
Marthe Scharning Lund, stabssjef
Vegar Andersen, byrådssekretær
Johannes A. Eriksen, kommuneadvokat
Helene Solbakken, spesialrådgiver
11.25 - 11.30  KS BEDRIFT
Øivind Brevik, administrerende direktør
Elen Gimnæs, advokatfullmektig
11.30 - 11.40  Felles spørsmålsrunde
  Felles høring med fire instanser
11.40 - 11.45  FORBRUKERRÅDET
Anne Kristin Vie, fagdirektør
Tone Li Sandvik, politisk rådgiver
11.45 - 11.50  HUSEIERNES LANDSFORBUND
Morten Andreas Meyer, generalsekretær
Per Christian Nordal, advokat, medlemsrådgivning
11.50 - 11.55  NORSK VANN
Toril Hofshagen, direktør
Thomas Langeland Jørgensen, avd.leder samfunnskontakt
11.55 - 12.00  MASKINENTREPRENØRENES FORBUND (MEF)
Tore Larsen, næringspolitisk rådgiver
Sverre Huse-Fagerlie, fagsjef avfall og gjenvinning
12.00 - 12.10  Felles spørsmålsrunde
12.10 - 12.50  Pause
  Felles høring med to instanser
12.50 - 12.55  FAGFORBUNDET
Sissel Skoghaug, politisk ledelse
Fanny Voldnes, leder samfunnsøkonomisk enhet
12.55 - 13.00  NORSK FORBUND FOR UTVIKLINGSHEMMEDE
Hedvig Ekberg, generalsekretær
13.00 - 13.10  Felles spørsmålsrunde
  Felles høring med tre instanser
13.10 - 13.15  NORSK PRESSEFORBUND
Kristine Foss, jurist
13.15 - 13.20  NORSK REDAKTØRFORENING
Arne Jensen, generalsekretær
Reidun Kjelling Nybø, ass. generalsekretær
13.20 - 13.25  NORSK JOURNALISTLAG (NJ)
Ina Lindahl Nyrud, advokat
13.25 - 13.35  Felles spørsmålsrunde

Høringen vil foregå i Høringssal 1 i Akersgt. 18. Vi gjør oppmerksom på at høringene normalt vil bli overført direkte på Stortingets nett-TV.

Høringene avholdes etter regler gitt i Stortingets forretningsorden, § 27.

Høring