Program for

Åpen høring i Stortingets energi- og miljøkomité torsdag 19. april 2018

Energi- og miljøkomiteen har besluttet å holde åpen høring i følgende sak:
Representantforslag om å utsette spørsmålet om navnebytte for Statoil slik at saken kan drøftes i Stortinget

Dokument 8:195 S (2017-2018)

Høringsprogram
Torsdag 19. april 2018 
14.00 - 14.10  OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENTET
Terje Søviknes, statsråd
14.10 - 14.30  Spørsmål fra komiteens medlemmer til statsråden

Høringen vil foregå i Høringssal 1 i Akersgt. 18. Vi gjør oppmerksom på at høringene normalt vil bli overført direkte på Stortingets nett-TV.

Høringene avholdes etter regler gitt i Stortingets forretningsorden, § 27.