Problemer med søkeløsningen

Søkeløsningen på stortinget.no er dessverre ute av funksjon. Vi beklager dette, og jobber med å løse problemet.

Program for

Åpen høring i Stortingets utdannings- og forskningskomité torsdag 11. oktober 2018

Utdannings- og forskningskomiteen har besluttet å holde åpen høring i følgende sak:
Representantforslag om en mangfoldig barnehagesektor der pengene går til barnas beste

Dokument 8:231 S (2017-2018)

Høringsprogram
Torsdag 11. oktober 2018 
  Felles høring med 3 organisasjoner:
08.45 - 08.49  NHO
Per Øyvind Langeland, avdelingsdirektør
Lasse Billington, seniorrådgiver
08.49 - 08.53  KS
Erling Lien Barlindhaug, avdelingsdirektør
Christian Weisæth Monsbakken, spesialrådgiver
08.53 - 08.57  ABELIA
Ingrid Vinje, leder utdanning og forskning
Bettina Thorvik, politisk seniorrådgiver
08.57 - 09.03  Felles spørsmålsrunde
  Felles høring med 3 organisasjoner:
09.05 - 09.09  UTDANNINGSFORBUNDET
Terje Skyvulstad, nestleder
Eirik Lund, seniorrådgiver
09.09 - 09.13  FAGFORBUNDET
May-Britt Sundal, politisk ledelse
Fanny Voldnes, spesialrådgiver
09.13 - 09.17  PBL (PRIVATE BARNEHAGERS LANDSFORBUND)
Anne Lindboe, adm.dir.
Jørn-Tommy Schjelderup, viseadm.dir.
09.17 - 09.23  Felles spørsmålsrunde
  Felles høring med 3 organisasjoner:
09.25 - 09.29  TRYGGE BARNEHAGER AS
Eli Sævareid, daglig leder
Karl-Johan Bruun-Olsen, seniorrådgiver
09.29 - 09.33  PRIVATE IDEELLE BARNEHAGER
Royne Berget, daglig leder
Heidi Simensen, styrer
09.33 - 09.37  STIFTELSEN KANVAS
Robert Ullmann, daglig leder
Synne Alsaker, kommunikasjonssjef
09.37 - 09.43  Felles spørsmålsrunde

Høringen vil foregå i Høringssal 1 i Akersgt. 18. Vi gjør oppmerksom på at høringene normalt vil bli overført direkte på Stortingets nett-TV.

Høringene avholdes etter regler gitt i Stortingets forretningsorden, § 27.