Program for

Åpen høring i Stortingets finanskomité mandag 15. oktober 2018

Finanskomiteen har besluttet å holde åpen høring i følgende sak:
Statsbudsjettet 2019

Prop. 1 S (2018-2019)

Høringsprogram
Mandag 15. oktober 2018 
  Felles høring med 3 instanser
10.00 - 10.10  NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON (NHO)
Ole Erik Almlid, fung. adm. direktør
Øystein Dørum, sjeføkonom
10.10 - 10.20  LANDSORGANISASJONEN I NORGE (LO)
Julie Lødrup, førstesekretær
Roger Bjørnstad, avdelingsleder
Liv Sannes, avdelingsnestleder
10.20 - 10.30  KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON (KS)
Helge Eide, områdedirektør
Torbjørn Eika, sjeføkonom
10.30 - 11.00  Felles spørsmålsrunde
11.00 - 11.10  Pause
  Felles høring med 7 instanser
11.10 - 11.13  UNIO
Ragnhild Lied, leder
Erik Orskaug, sjeføkonom
11.13 - 11.16  AKADEMIKERNE
Kari Sollien, leder
Jonas Løvdal, seniorrådgiver
11.16 - 11.19  YRKESORGANISASJONENES SENTRALFORBUND
Jorunn Berland, leder
Øyvind Olufsen, kommunikasjonssjef
11.19 - 11.22  HOVEDORGANISASJONEN VIRKE
Inger Lise Blyverket, direktør politikk og tariff
Anita Sundal, leder politikk
11.22 - 11.25  ARBEIDSGIVERFORENINGEN SPEKTER
Odd Erik Stende, fagsjef
Stein Gjerding, sjeføkonom
11.25 - 11.28  NORGES REDERIFORBUND
Amund Drønen Ringdal, direktør næringspolitikk
John Anders Lindtveit Røse, rådgiver
Lars Christian Tønder, seksjonsleder
11.28 - 11.31  FINANS NORGE
Idar Kreutzer, administrerende direktør
Ole Morten Geving, direktør
Jan Erik Fåne, kommunikasjonsdirektør
11.31 - 11.45  Felles spørsmålsrunde
11.45 - 12.15  Pause
  Felles høring med 5 instanser
12.15 - 12.18  FELLESFORBUNDET
Steinar Krogstad, nestleder
Jørn Prangerød, rådgiver
12.18 - 12.21  ASVL - ARBEIDSGIVERFORENING FOR VEKST- OG ATTFØRINGSBEDRIFTER
Anne-Grete Strøm-Erichsen, styreleder
Dag Sandvik, direktør
12.21 - 12.24  NORSK TJENESTEMANNSLAG
Ingrid Sølberg, leder, NTL skatt
Morten Ørsnes, nestleder, NTL skatt
Kjersti Barsok, 1. nestleder, NTL
12.24 - 12.27  FAGFORBUNDET
Mette Nord, leder fagforbundet
Randi Røvik, rådgiver
12.27 - 12.30  MASKINENTREPRENØRENES FORBUND (MEF)
Julie Brodtkorb, adm. direktør
Stein Gunnes, sjeføkonom
Håvard Almås, kommunikasjonssjef
Tore Andreas Larsen, næringspolitisk rådgiver
12.30 - 12.45  Felles spørsmålsrunde
12.45 - 12.50  Pause
  Felles høring med 5 instanser
12.50 - 12.53  KRAFTFYLKA
Niklas Tessem
12.53 - 12.56  LANDSAMMENSLUTNINGA AV NORSKE VINDKRAFTKOMMUNER
Thomas Bjørdal, daglig leder
12.56 - 12.59  NETTVERK AV PETROLEUMSKOMMUNAR (NPK)
Sigmund Lier, ordfører Tysvær kommune
Caroline Lund, rådgiver
12.59 - 13.02  LANDSSAMANSLUTNINGA AV VASSKRAFTKOMMUNAR (LVK)
Torfinn Opheim, leder
Hanne Strand, juridisk sekretær
13.02 - 13.05  INDUSTRIKOMMUNENE
Geir Waage, leder
13.05 - 13.20  Felles spørsmålsrunde
13.20 - 13.30  Pause
  Felles høring med 8 instanser
13.30 - 13.33  ABELIA
Daniel Ras-Vidal, leder innovasjon
Kjetil Thorvik Brun, leder teknologi og digitalisering
13.33 - 13.36  AKSJONÆRFORENINGEN
Bernt Bangstad, styreleder
13.36 - 13.39  NORSK INDUSTRI
Stein Lier-Hansen, adm. direktør
Knut E. Sunde, direktør
13.39 - 13.42  NHO REISELIV
Kristin Devold, adm. direktør
Ole Bjørndal, næringspolitisk fagsjef
13.42 - 13.45  NORSK VENTUREKAPITALFORENING
Rikke Høvding, adm. direktør
13.45 - 13.48  BEDRIFTSFORBUNDET
Olaf Thommessen, adm. direktør
Jørund Rytman, leder for politikk og samfunnskontakt
Joachim Dagenborg, kommunikasjonsjef
13.48 - 13.51  VERDIPAPIRFORETAKENES FORBUND
Sindre Støer, adm. direktør
13.51 - 13.54  REGNSKAP NORGE
Christine Lundberg Larsen, adm. direktør
13.54 - 14.10  Felles spørsmålsrunde
14.10 - 14.15  Pause
  Felles høring med 9 instanser
14.15 - 14.18  SJØMAT NORGE
Aina Valland, direktør
Trond Davidsen, viseadm. direktør
14.18 - 14.21  VIN- OG BRENNEVINLEVERANDØRENES FORENING (VBF)
Ingunn Jordheim, generalsekretær
14.21 - 14.24  BRYGGERI- OG DRIKKEVAREFORENINGEN
Petter Nome, direktør
14.24 - 14.27  NORSKE SJOKOLADEFABRIKKERS FORENING
Dag Kjetil Øyna, daglig leder
14.27 - 14.30  NORSK NÆRINGS- OG NYTELSESMIDDELARBEIDERFORBUND
Jan-Egil Pedersen, forbundsleder
Jarle Wilhelmsen, 2. nestleder
Lars Iver Wiig, rådgiver
14.30 - 14.33  FORBRUKERRÅDET
Audun Ske, politisk direktør
Bjarki Eggen, seniorrådgiver
Jorge Jensen, fagdirektør
14.33 - 14.36  VIRKE HANDEL
Harald Andersen, direktør
Jarle Hammerstad, leder næringspolitikk
14.36 - 14.39  NHO MAT OG DRIKKE
Petter Haas Brubakk, adm. direktør
Gerhard Salicath, fagsjef næringspolitikk
14.39 - 14.42  GRENSEHANDELALLIANSEN
Anne-Cecilie Kaltenborn, adm. direktør NHO Service og handel
Jarle Wilhelmsen, 2. nestleder i Norsk nærings- og nytelsemiddelforbund
14.42 - 14.55  Felles spørsmålsrunde
14.55 - 15.10  Pause
  Felles høring med 7 instanser
15.10 - 15.13  NORGES BONDELAG
Lars Petter Bartnes, styreleder
Per Skorge, generalsekretær
Arnstein Tveito, avdelingssjef
15.13 - 15.16  NORGES SKOGEIERFORBUND
Ellen Alfsen, direktør
15.16 - 15.19  NORSKOG
Benthe Løvenskiold, næringspolitisk sjef
15.19 - 15.22  ALLIANSEN FOR NORSK, PRIVAT EIERSKAP
Jarle Hammerstad, leder
Benthe E. Løvenskiold, talsperson
15.22 - 15.25  HUSEIERNES LANDSFORBUND
Carsten Pihl, forbruker- og kommunikasjonssjef
Kristin Gyldenskog, ansvarlig myndighetskontakt
15.25 - 15.28  BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING
Jon Sandnes, adm. direktør
Jomar Talsnes Heggdal, fagsjef næringpolitikk
15.28 - 15.31  EIENDOM NORGE
Christian Vammervold Dreyer, adm. direktør
Erik Lundesgaard, kommunikasjonsjef
15.31 - 15.45  Felles spørsmålsrunde
15.45 - 15.55  Pause
  Felles høring med 9 instanser
15.55 - 15.58  BILIMPORTØRENES LANDSFORENING
Benjamin Strandquist, kommunikasjonsrådgiver
Erik Andresen, direktør
15.58 - 16.01  NORGES BILBRANSJEFORBUND
Stig Morten Nilsen, adm. direktør
Ola Kvisgaard, politisk rådgiver
16.01 - 16.04  NORSK ELBILFORENING
Morten Edvardsen, politisk seniorrådgiver
Synnøve Grøndahl, rådgiver
16.04 - 16.07  NHO LUFTFART
Stein Nilsen, styreleder
Torbjørn Lothe, adm. direktør
16.07 - 16.10  ENERGIGASS NORGE
Tore Woll, daglig leder
Leiv Arne Marhaug, styreleder
16.10 - 16.13  NORGES LASTEBILEIER-FORBUND
Geir A. Mo, adm. direktør
Jan-Terje Mentzoni, viseadm. direktør
Knut Gravråk, rådgiver
16.13 - 16.16  OPPLYSNINGSRÅDET FOR VEITRAFIKKEN
Øyvind Solberg Thorsen, direktør
Karin Yrvin, fagsjef
16.16 - 16.19  DRIVKRAFT NORGE
Inger-Lise Nøstvik, generalsekretær
Einar Gotaas, fagsjef
16.19 - 16.22  NAF - NORGES AUTOMOBIL-FORBUND
Thor Egil Braadland, seniorrådgiver
Geir Malmedal, leder forbruker og politikk
16.22 - 16.40  Felles spørsmålsrunde

Høringen vil foregå i Høringssal 1 i Akersgt. 18. Vi gjør oppmerksom på at høringene normalt vil bli overført direkte på Stortingets nett-TV.

Høringene avholdes etter regler gitt i Stortingets forretningsorden, § 27.