Program for

Åpen høring i Stortingets utdannings- og forskningskomité tirsdag 23. oktober 2018

Utdannings- og forskningskomiteen har besluttet å holde åpen høring i følgende sak:
Statsbudsjettet 2019 (kapitler fordelt til utdannings- og forskningskomiteen)

Prop. 1 S (2018-2019)

Høringsprogram
Tirsdag 23. oktober 2018 
  Felles høring med 4 organisasjoner:
10.00 - 10.03  KS
Erling Lien Barlindhaug, avdelingsdirektør
Christian Weisæth Monsbakken, spesialrådgiver
Kristian Kopperud, rådgiver
Una Voss Christophersen, rådgiver
10.03 - 10.06  PRIVATE BARNEHAGERS LANDSFORBUND (PBL)
Anne Lindboe, adm.dir.
Espen Rokkan, direktør juridisk avdeling
10.06 - 10.09  BARNEOMBUDET
Kjersti Botnan Larsen, seniorrådgiver
Eva Karin Dahle Rabben, kommunikasjonssjef
10.09 - 10.12  ELEVORGANISASJONEN
Agathe Waage, leder
Alida de Lange D'Agostino, nestleder
10.12 - 10.22  Felles spørsmålsrunde
  Felles høring med 5 organisasjoner:
10.24 - 10.29  REDD BARNA og PRESS – REDD BARNA UNGDOM
Thale Skybak, seksjonsleder barn i Norge, Redd Barna
Anne Elin Kleva, skolerådgiver, Redd Barna, Redd Barna
Mina Vinje, leder, Press
Marina Johansen, sentralstyremedlem, Press
10.29 - 10.32  MOT
Sigrid Moum, myndighetskontakt
10.32 - 10.35  FORANDRINGSFABRIKKEN
Mira Proff , proff i Forandringsfabrikken
Fredrik Proff, proff i Forandringsfabrikken
Heidi Hovland Bergfald, administrasjonsleder
10.35 - 10.38  UNICEF
Kim Gabrielli, direktør for barns rettigheter og bærekraft
Kristin Oudmayer, fagansvarlig, oppvekst og inkludering
10.38 - 10.48  Felles spørsmålsrunde
  Felles høring med 3 organisasjoner:
10.50 - 10.53  SEX OG POLITIKK
Ibrahim Mursal Warsame, prosjektleder
Marianne Støle-Nilsen, seniorrådgiver
10.53 - 10.58  FRI – FORENINGEN FOR KJØNNS- OG SEKSUALITETSMANGFOLD og SKEIV UNGDOM
Hilde Enger Arntsen, leder Rosa kompetanse skole, FRI
Eivind Bjørkgård, FRI
Marthe Øvrum, leder, Skeiv Ungdom
Ask Aleksi Berglund, politisk nestleder, Skeiv Ungdom
10.58 - 11.03  Felles spørsmålsrunde
11.03 - 11.18  Pause
  Felles høring med 3 organisasjoner:
11.18 - 11.21  FRISKOLENES KONTAKTFORUM
Jan Erik Sundby, generalsekretær
Anne Cathrine Bernhardsen, daglig leder
11.21 - 11.24  FORUM FOR FRISKOLER
Knut Erik Beyer-Arnesen, styreleder
Kjetil Eide, styremedlem
11.24 - 11.27  NORSKE FAG- OG FRISKOLERS LANDSFORBUND
Karina Johanna Barendina Schilperoort
11.27 - 11.34  Felles spørsmålsrunde
  Felles høring med 4 organisasjoner:
11.36 - 11.39  FLEKSIBEL UTDANNING NORGE
Torunn Gjelsvik, direktør
Kristin Dahl, styreleder
11.39 - 11.42  NASJONALT FAGSKOLERÅD
Adeline Berntsen Landro, meldem Nasjonalt fagskoleråd / nestleder Rådet for offentlige fagskoler
11.42 - 11.45  ORGANISASJON FOR NORSKE FAGSKOLESTUDENTER
Sander Bjerkevoll, nestleder
11.45 - 11.48  FOLKEHØGSKOLERÅDET
Christian Tynning Bjørnø, daglig leder
11.48 - 11.58  Felles spørsmålsrunde
11.58 - 12.28  Pause
  Felles høring med 3 organisasjoner:
12.28 - 12.31  UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET
Alf Rasmussen, generalsekretær
Ann Elin B. Andersen, seniorrådgiver
12.31 - 12.34  NORSK STUDENTORGANISASJON
Håkon Randgaard Mikalsen, leder
Fam Karine Heer Aas, velferds- og likestillingsansvarlig
Janne Nyhus, politisk rådgiver
12.34 - 12.37  ANSA – ASSOCIATION OF NORWEGIAN STUDENTS ABROAD
Hanna Flood, president
12.37 - 12.44  Felles spørsmålsrunde
  Felles høring med 3 organisasjoner:
12.46 - 12.49  NORGES FORSKNINGSRÅD
Anders Hanneborg
12.49 - 12.52  FORSKNINGSINSTITUTTENES FELLESARENA (FFA)
Agnes Landstad, daglig leder
12.52 - 12.55  NORGES MUSEUMFORBUND
Liv Ramskjær, generalsekretær
12.55 - 13.02  Felles spørsmålsrunde
13.02 - 13.12  Pause
  Felles høring med 5 organisasjoner:
13.12 - 13.15  MUSIKERNES FELLESORGANISASJON (MFO)
Hans Ole Rian, forbundsleder
13.15 - 13.18  VOKSENOPPLÆRINGSFORBUNDET
Gro Svenneby, nestleder
Mats Grimsgaard, rådgiver
13.18 - 13.21  NORGES KULTURVERNFORBUND
Toril Skjetne, generalsekretær
13.21 - 13.24  NORSK KULTURSKOLERÅD
Morten Christiansen, direktør
Nils R. Sandal, styreleder
13.24 - 13.27  NORGES BYGDEUNGDOMSLAG
Inger Johanne Brandsrud, nestleder
Thea Thujord, styremedlem
13.27 - 13.39  Felles spørsmålsrunde
  Felles høring med 4 organisasjoner:
13.41 - 13.44  UNGE FUNKSJONSHEMMEDE
Synne Lerhol, generalsekretær
Tora Hope, kommunikasjonsrådgiver
Cecilie Haga, fagpolitisk rådgiver
13.44 - 13.47  FUNKSJONSHEMMEDES FELLESORGANISASJON (FFO)
Lilly Ann Elvestad, generalsekretær
Berit Therese Larsen, interessepolitisk leder
13.47 - 13.50  NORGES ASTMA- OG ALLERGIFORBUND
Kai Gustavsen, fagsjef inneklima, HMS og MHV
13.50 - 13.53  NORSK EPILEPSIFORBUND
Henrik Peersen, generalsekretær
Therese Ravatn, interessepolitisk rådgiver
13.53 - 14.03  Felles spørsmålsrunde
  Felles høring med 3 organisasjoner:
14.05 - 14.08  HØRSELSHEMMEDES LANDSFORBUND (HLF)
Morten Buan, forbundsleder
Marit Skatvedt, seniorrådgiver
14.08 - 14.11  CEREBRAL PARESE-FORENINGEN
Kristin Benestad, rådgiver
Eva Buschmann, generalsekretær
14.11 - 14.14  NORGES BLINDEFORBUND
Arnt Holte, generalsekretær
Unn Ljøner Hagen, forbundsleder
Sverre Fuglerud, seksjonsleder
Espen Lahnstein, rådgiver
14.14 - 14.21  Felles spørsmålsrunde
14.21 - 14.36  Pause
  Felles høring med 4 organisasjoner:
14.36 - 14.39  NORSK BIBLIOTEKFORENING
Mariann Schjeide, leder
Lars Egeland, nestleder
14.39 - 14.42  AKSJON SKOLEBIBLIOTEK
Mari Moen Holsve, nestleder, NBU
Vibeke Røgler, nestleder, Foreningen !les
Ann Berit Hulthin, generalsekretær, Norsk bibliotekforening
14.42 - 14.47  NOREGS MÅLLAG og NORSK MÅLUNGDOM
Magne Aasbrenn, leiar, Noregs Mållag
Gro Morken Endresen, dagleg leiar, Noregs Mållag
Fredrik Hope, leiar i Norsk Målungdom, Norsk Målungdom
Frida Pernille Mikkelsen, sentralstyremedlem i Norsk Målungdom, Norsk Målungdom
14.47 - 14.54  Felles spørsmålsrunde
  Felles høring med 3 organisasjoner:
14.56 - 14.59  NORSK LEIRSKOLEFORENING
Trond Setlo, leder
Elisabeth Mellbye, nestleder
14.59 - 15.02  AKTIVITETSALLIANSEN
Anders Grøterud, daglig leder
Lars Erik Mørk, talsperson
15.02 - 15.05  ALLIANSEN FOR FYSISK AKTIVITET I SKOLEN
Fred Hatlebrekke, forbundsleder Norsk fysioterapeutforbund
Christer Mjåset, visepresident Den norske legeforening
15.05 - 15.12  Felles spørsmålsrunde
15.12 - 15.22  Pause
  Felles høring med 6 organisasjoner:
15.22 - 15.25  UNIO
Åshild Olaussen, fagsjef
Ruben Amble Hirsti, leder, Unio-studentene
15.25 - 15.30  UTDANNINGSFORBUNET og PEDAGOGSTUDENTENE I UTDANNINGSFORBUNDET
Hege Valås, nestleder, Utdanningsforbundet
Eirik Lund, seniorrådgiver, Utdanningsforbundet
Frank Aleksander Bræin, leder, Pedagogstudentene
15.30 - 15.33  BIBLIOTEKARFORBUNDET
Jannicke Røgler, forbundsleder
15.33 - 15.36  NORSK SYKEPLEIERFORBUND
Karen Bjøro, 2. nestleder
Kari Elisabeth Bugge, fagsjef
Marit Leegaard, seniorrådgiver
15.36 - 15.39  FORSKERFORBUNDET
Petter Aaslestad, leder
Jorunn Dahl Norgård, fagsjef
15.39 - 15.51  Felles spørsmålsrunde
  Felles høring med 5 organisasjoner:
15.53 - 15.56  AKADEMIKERNE
Kari Sollien, leder
Joakim Østbye, seniorrådgiver
15.56 - 15.59  NORSK LEKTORLAG
Rita Helgesen, politisk leder
Bjørgulv Vinje Borgundvaag, kommunikasjonssjef og politisk rådgiver
15.59 - 16.02  TEKNA
Lise Lyngsnes Randeberg, president
Line Henriette Holten, konst. generalsekretær
Birgitte Jordahl, seniorrådgiver
16.02 - 16.07  NITO og NITO-STUDENTENE
Anne Cathrine Berger, samfunnspolitisk direktør, NITO
Marianne Bevum, seniorrådgiver, NITO
Tobias Lynghaug, leder, NITO-Studentene
16.07 - 16.17  Felles spørsmålsrunde

Høringen vil foregå i N-202 i Nedre Vollgt. 20, med inngang i Prinsens gate 26. Vi gjør oppmerksom på at høringene normalt vil bli overført direkte på Stortingets nett-TV.

Høringene avholdes etter regler gitt i Stortingets forretningsorden, § 27.